22 - Mätarskåp, -tavlor, normkapslingar samt fördelningssystem, IP20-IP31