31 - Motorskydds- och effektbrytare, strömställare