Effekter och åtgärder med anledning av COVID-19, Coronaviruset

2020-03-23 06:00
Onninen fortsätter att följa händelseutvecklingen noga samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Våra medarbetare och kunders välbefinnande står i ständigt fokus

Kunder

Vi finns här. Vår högsta prioritet är våra kunder och se till så att de kan fortsätta med sin verksamhet. Vi på Onninen har hittills inte sett någon märkbar effekt på inkommande order. Vi har en kontinuerlig dialog med våra kunder och i dagsläget upplever de en begränsad påverkan av Coronaviruset.

Vi har starkt fokus på vårt kundlöfte och upprätthåller vår dialog om än till större del digitalt. Vår webbshop är som vanligt öppen dygnet runt och vi uppdaterar lagerstatusen i realtid så du kan känna dig trygg med den information du ser.

Leveranser

Coronaviruset har en global påverkan och vi arbetar dagligen med att bevaka och analysera vår leveranskedja. Vi har en daglig dialog med våra största leverantörer och har sedan i februari arbetat med att hantera risken av negativa effekter på produkttillgänglighet.

Ett särskilt fokus ligger på leverantörer i de geografiska områden som är hårt drabbade av Coronaviruset. I helgen kom besked om stängda fabriker i Italien, detta är något som vi just nu analyserar effekten av. Leverantörer med produktion i Kina informerar oss löpande om effekten på varutillgången. Vi har vidtagit förebyggande affärsmässiga åtgärder med t.ex större inköp av prioriterade produkter. Generellt är fabrikerna nu åter igång i Kina men inte med full kapacitet. På grund av ett längre produktionsstopp finns det nu en backlog av utleveranser i Kinas hamnar vilket kan ge viss effekt på varuförsörjningen under våren. Vi kan också se en effekt av något längre ledtid hos leverantörer från Europa, främst på grund av ökade gränskontroller. Detta är något vi nu har med i beräkningen i vår inköpsplanering.

Vi har för närvarande en god tillgänglighet av produkter på vårt centrallager och normala mängder av produkter på inleverans. Vi ser i dagsläget ingen risk för att våra kunder skall behöva bunkra material, tidigarelägga planerade projekt eller vidta andra extraordinära åtgärder.

Personligt skydd är ett produktområde med brist och/eller exportbegränsningar. Här prioriterar leverantörerna sjukvården i första hand vilket medför begränsad tillgång av t.ex ansiktsmasker.

En något minskad tillgänglighet på våra centrallager kan eventuellt förväntas framåt slutet av april och i början av maj baserat på den information vi har idag. Detta kan eventuellt leda till en påverkan på leveranser till våra kunder. Vårt löfte är att vara transparenta och att kontinuerligt hålla våra kunder uppdaterade om läget.

Vår verksamhet vid vårt logistikcenter i Örebro är av stor betydelse för vår leveransförmåga. Vi har gjort en omfattande riskbedömning och vidtagit särskilda försiktighetsåtgärder med anledning av Coronaviruset. Exempel på detta är att en kraftigt förstärkt städning, de inte tar emot besök och har ändrade rutiner vid mottagning av varor.