Från och med den 1 februari 2022 genomför vi en prisrevidering

2022-01-31 07:00
Vi har under året upplevt en instabil råvarumarknad med stora prishöjningar på råvaror inom fleralet produktgrupper, vilket ligger till grund för de kommande prisrevideringarna.

Har du frågor gällande prisjusteringen kontakta din säljare eller logga in i webbshoppen för att ta del av de nya priserna.

Vi ser också generella kostnadsökningar i leverantörsledet för energi, transport- och lönekostnader.
Mer detaljerad information kommer från din säljkontakt hos Onninen och vi kommer löpande publicera uppdaterad information på www.onninen.se.