Från och med den 1 februari 2022 genomför vi en prisrevidering

2021-12-07 07:00
Vi har under året upplevt en instabil råvarumarknad med stora prishöjningar på råvaror inom fleralet produktgrupper, vilket ligger till grund för de kommande prisrevideringarna.

Vi ser också generella kostnadsökningar i leverantörsledet för energi, transport- och lönekostnader.
Mer detaljerad information kommer från din säljkontakt hos Onninen och vi kommer löpande publicera uppdaterad information på www.onninen.se.