Hubbkonceptet med lokal närvaro och hög servicenivå

2022-10-28 09:00
Den tekniska grossisten Mark och Infra i Sverige (Miab) lanserade redan 2015 ett uppskattat hubbkoncept som ger kunderna den absolut bästa servicen. Sedan 2020 har konceptet fortsatt i Onninen Mark & Infras regi. Med fem hubbar runtom i landet kombineras stark lokal förankring med djup kompetens och förståelse för kundernas verksamhet. Hubbkonceptet är flexibelt, vilket möjliggör snabba leveranser vid behov.

Onninen Mark & Infra, som ingår i Kesko Sverige, bedriver i dagsläget fem hubbar runtom i landet och expanderar successivt verksamheten via nya hubbar. Under de kommande åren planeras ett flertal nyetableringar.

– Hubbkonceptet är beprövat och bidrar med konkret värde till anläggnings- och byggföretag som verkar inom mark och VA. Vi är en partner som fokuserar på regional närvaro och kompetens, med en affärsmodell som bygger på agilt arbetssätt och hög servicenivå. Vi är övertygade om att en snabb och flexibel partner med hög kompetens är det som efterfrågas av marknaden och vi ser att vårt hubbkoncept är väldigt uppskattat, säger Johan Westerberg, försäljningschef på Onninen Mark & Infra.

Lokalt anpassat sortiment
På hubbarna möts kunderna av ett brett sortiment inom VA och grund. Här erbjuds även rådgivning från specialister inom dessa områden. Kunderna har möjlighet att själva hämta materialet på plats eller få det utkört från hubben.

– Sortimentet i våra hubbar är både brett och djupt. Det är dessutom i hög grad anpassat efter den lokala marknadens efterfrågan och behov. Därmed kan vi leverera både till större projekt och när tillgängligheten är tidskritisk. Våra hubbar är belägna på ett antal orter från Uppsala i öst till Mölndal i väst och de samverkar, vilket innebär att kunden kan få leverans från den bäst geografiskt lämpade hubben i relation till var i landet de för tillfället är verksamma, säger Johan Westerberg.

Agil och snabbfotad distributionskedja
Onninen har även möjlighet till tillfällig mellanlagring av produkter som inte är lagerlagda, vilket är en trygghet för många.

– Vi tar ansvar för hela distributionskedjan och driver leveranser från hubbarna i egen regi, vilket möjliggör både stabila och förutsägbara leveranser och samtidigt flexibilitet när våra kunder behöver leveranser med kort varsel. Utöver detta så erbjuder vi även upphämtning av centrallagerleveranser på K-Byggs och K-Rautas varuhus. Vår ambition är att kombinera gedigen kunskap om kundens processer och verksamhet med ett relevant och marknadsanpassat erbjudande, säger Johan Westerberg.

Fakta:
Onninen Mark & Infra är en sammanslagning av Onninen VA och Mark & Infra i Sverige AB (MIAB) som förvärvades av Onninens moderbolag, Kesko, mars 2020. Onninen Mark & Infra har anläggningar i Täby, Västerås, Uppsala, Örebro och Mölndal.