Onninens hållbarhetsarbete med fokus på förnybart

2023-06-05 08:30
Idag den 5 juni är det Världsmiljödagen och årets paroll går under #BeatPlasticPollution. Vi vill ta tillfället i akt att belysa det arbete som Onninen gör i praktiken för att minska vår klimatpåverkan. Genom att minska användningen av plast, erbjuda våra kunder mer hållbara val av produkter genom miljömärkning på e-handeln och satsning på förnybart, skapar vi bättre förutsättningar framåt.

Som en del av Kesko-koncernen har samtliga varumärken fyra fokusområden vad gäller hållbarhet: klimat och natur, hållbar värdekedja, ansvar för människor och en ansvarsfull styrning. Alla dessa fyra områden vägleder vårt arbete och är lika viktiga för en mer effektiv omställning.
Med stolthet vill vi informera om att vi sedan 2022 har minskat vår plastanvändning med minst 60% på vårt Centrallager i Örebro. För att minska vår plastanvändning har vi bytt ut den plasttyp som vi tidigare använt vid emballering av våra produkter. Vi har bytt från svart plast till genomskinlig elastisk plast. Både små och stora åtgärder har genomförts och som visar på att det går att reducera plastanvändningen samtidigt som våra produkter levereras säkert.

Vi på Onninen jobbar just nu hårt för att göra det möjligt för våra kunder att göra fler och mer hållbara val när man handlar på e-handeln, bl.a. genom att ta del av miljömärkningar på produkterna. Vi har påbörjat arbetet och kommer successivt att markera upp samtliga produkter med olika miljömarkeringar som vi hoppas skall hjälpa våra kunder i deras arbete att verka med ett större miljöfokus.

Produkter för ett hållbart samhälle

I linje med våra övergripande hållbarhetsinitiativ samarbetar vi inom Kesko med våra leverantörer så att hållbarhet genomsyrar vårt arbete och vår leverans hela vägen till våra kunder. Genom hållbara produkter såsom laddboxar, LED-lysrör och solceller kan Onninen vara en bidragande aktör för ett hållbart samhälle samt erbjuda våra kunder produkter som banar väg för förnybar energi.
Tack vare vårt senaste förvärv av solcellsföretaget Zenitec kan vi möta våra kunders behov och nå vår ambition att växa inom produktsegmentet solenergi. Vi vill främja en förnybar omställning genom att vara den distributör av solceller som levererar hållbara lösningar. Vi utmanar marknaden och tar vårt ansvar genom vårt motto – Vi ger framtiden rätt förutsättningar.

Vårt miljöarbete är viktigare än någonsin och likaså är ditt. Vi hoppas att vårt arbete kan bidra till den stora globala omställningen och inspirera fler att göra hållbara val samt skapa initiativ för att ställa om och rädda vår planet. Vi vet att vi tillsammans kan göra skillnad!

Läs mer om Keskos hållbarhetsarbete här >