Hållbarhetsinitiativ - Läs om vårt returflöde av träpallar

2022-11-08 09:00
Sedan ett år tillbaka har Kesko Sverige arbetat med ett returflöde av träpallar till centrallagret i Örebro. I samband med leverans av varor till våra butiker i Stockholmsområdet och Mälardalen, hämtas samtidigt tomma pallar upp för leverans tillbaka.

"Den bil som numera går full med tompallar tillbaka, gick redan tidigare tillbaka till Örebro från våra butiker, så returflödet av pallar har inte adderat någon ytterligare transport. Ekipaget som kör tompallarna går dessutom på fossilfritt drivmedel" säger Maria Andersson, Commerce & Supply Chain Director på Kesko Sverige.

Keskos centrallager är en stor köpare av nya pallar för att kunna leverera ut gods till butikerna i kedjorna K-Bygg och K-Rauta, till Onninens kunder och till K-Rautas e-handelskunder. Maria tillägger:

"Det returflöde som vi dragit igång har inneburit en stor besparing i pallinköp av nya pallar, och det är framförallt ett väldigt bra initiativ ur ett hållbarhetsperspektiv."

Centrallagret i Örebro har hittills i år tagit tillbaka över 40.000 pallar som vi nu kunnat återanvända istället för att köpa nytillverkade.