Uponor 1500x500

UPONOR INFRA

Den tekniska utvecklingen går rasande fort som del i att förenkla vardagen samtidigt minska vår klimatpåverkan. Telefonnätet släcks ner till förmån för mobila lösningar, elbilarna blir allt fler och bredbandsnätet byggs ut - allt högre krav ställs på energiresurser, uppkoppling och teknik, därmed också på leveranserna av el och data.

Vi på Uponor Infra har åtagit oss att fortlöpande produktutveckla och leverera smarta lösningar för skydd av kablar med svagström, starkström och all slags dataöverföring, exempelvis kabel-TV och telefonnät av koppar eller fiberoptik. Vårt sortiment omfattar kabelskyddsrör och kabelskydd, varningsmaterial, kabelbrunnar och diverse kabeltillbehör och används fram till byggnader ovan och i marken. Av miljö- och kvalitetsskäl tillverkar vi våra kabelskyddsrör i PE. Materialets goda egenskaper gör kabelrören tåliga för värme och kyla, slag och stötar, samt beständiga mot de flesta kemikalier och aggressiva vätskor. Kabelskyddsrören har lång livslängd och låg vikt, vilket förenklar lagring, transport och installation. Därtill kan rören och de delar i kabelskyddssystemet som tillverkas i PE malas ner och smältas för nytillverkning, alternativt förbrännas till energi. De flesta av Uponor Infras system är täta mot grundvatten, vilket möjliggör förläggning av tomrör som man vid ett senare tillfälle drar kablar eller fiberoptik i. Uponor Infras produkter uppfyller de krav som ställs på kabelskydd enligt EBR KJ41:15 Kabelförläggning max 145 KV, SS 424 1437, Svensk Standard utgåva 6 och SPF Verksnorm 5200 utgåva 1.

Uponor Infras sortiment för kabelskydd innefattar bland annat:

• Uponor Tripla, Uponor Infras tredje generation av kabelskyddsrör i dimensionerna 110 och 160 millimeter. Den unika rörkonstruktionen möjliggör både normala och mer utmanande installationer, exempelvis vid grund förläggning eller höga trafiklaster. Kabelröret är i PE och kan utan speciella övergångsdetaljer kopplas samman med släta eller korrugerade rör av PVC/PE alternativt dubbelväggiga rör via sin påsvetsade muff. Tätningsringen ligger väl skyddad i muffen och ger en säker, tät anslutning.

• Uponor Opto, ett optokabelskyddsrör tillverkat i svart polyeten med fyra längsgående gröna stripes som standard. Kabelskyddsröret Opto har en slät insida med mycket låg friktion, ett så kallat lågfriktionsrör, och används vid installationer med optokabel - den låga friktionen möjliggör inblåsning av optokabel upp till flera kilometer. Ett alternativ är att spola med vatten, då kommer man lite längre än med luft.

• Uponors släta PE-rör, som används till skydd av kraft-, tele och signalkablar. Kabelskyddsrören tillverkas i gul och svart färg och klassas enligt EBR KJ 41:15 SRN, SRS, SRE-P Kabelförläggning max 145 KV. Kabelrören levereras med längden 6 meter eller på trummor med 125 eller 250 meter.

• Uponors korrugerade kabelskyddsrör i PE, som fungerar som ett tillfälligt skydd av kablar och ledningar, dock uppfyller röret inte kraven i EBR KJ 41:15 Kabelförläggning max 145 KV. Kabelröret levereras i rullar som är enkla att transportera, rulla ut och installera.

• Uponors dubbelväggiga kabelrör i PE, släta invändigt och korrugerade utvändigt. Insidan gör det lätt att dra kablar, även vid riktningsändringar. Kabelskyddsröret förläggs i marken och har hög slaghållfasthet även vid låga temperaturer. Den flexibla uppbyggnaden gör kabelröret starkt och enkelt att arbeta med. Uponor Infras dubbelväggsrör är SRN-klassade.

• Uponor kabel- och teknikbrunnar, tillverkade av PE, PP eller kompositmaterial. Brunnarna utgör kontaktpunkter under markytan där man snabbt och enkelt kan ansluta både el och vatten.

Visa utgångna produkter
Kategori
Material
Form
Anslutning 1
Anslutning 2
Dimension anslutning 1
Dimension anslutning 2
Färg
Materialkvalitet
Utvändig rördiameter
Innerdiameter
532 produkter
UPONOR INFRA
UPONOR INFRA
UPONOR INFRA
UDV 50/42 GUL R50 KABELRÖR
Artikelnummer
E0663135
UPONOR INFRA
UPONOR INFRA
UPONOR INFRA
UPONOR INFRA
UPONOR INFRA
UPONOR INFRA
UPONOR INFRA
UPONOR INFRA
UPONOR INFRA
FLEXBÖJ SVART 110 UPONOR
Artikelnummer
E0663185
UPONOR INFRA
DRAGTRÅD PP 106KN 750M
Artikelnummer
E0663284
UPONOR INFRA
UPONOR INFRA
UPONOR INFRA
UPONOR INFRA
NÄTSKARV FÖR SÖKTRÅD
Artikelnummer
E0668069
UPONOR INFRA
UPONOR INFRA
OPTO UNIVERSALBOX NCLA10140
Artikelnummer
E0663996
UPONOR INFRA
FLEXBÖJ SVART 160 UPONOR
Artikelnummer
E0663186
UPONOR INFRA
UPONOR INFRA
UPONOR INFRA
KABELRÖR 50/43 GUL L6M
Artikelnummer
E0663613
UPONOR INFRA
UPONOR INFRA
UPONOR INFRA
UPONOR INFRA
UPONOR INFRA
UPONOR INFRA
UPONOR INFRA
UPONOR INFRA
ULTRA-TÄTNINGSRING STD 250
Artikelnummer
2370017
UPONOR INFRA
UPONOR INFRA
UPONOR INFRA
UPONOR INFRA
UPONOR INFRA
ULTRA-TÄTNINGSRING STD 200
Artikelnummer
2370016
UPONOR INFRA
UPONOR INFRA
UPONOR INFRA
OPTOKABELRÖR LF40/32 .
Artikelnummer
E0663985
UPONOR INFRA
ULTRA-TÄTNINGSRING STD 315
Artikelnummer
2370018
UPONOR INFRA
UPONOR INFRA
UPPLEDNINGSSKYDD 35 1,2M GRÅ
Artikelnummer
E0663729
UPONOR INFRA
UPONOR INFRA
UPONOR INFRA
UPONOR INFRA
UPONOR INFRA
UPONOR INFRA