Utfasningen av lysrör – Här är alternativen

2023-07-11 08:30
Minska energianvändningen effektivt i dina lokaler genom ett byte till LED-lysrör. Den 24 augusti påbörjas utfasningen av lysrör innehållande kvicksilver. Genom byte till LED-lysrör skapas en mer energieffektiv belysning och minskar den negativa miljöpåverkningen av användandet.

Lysrör med kvicksilver i är inom kort ett minne blott. Den 24 augusti påbörjas utfasningen av T5-lysrör, T8-lysrör och kompaktlysrör (CLF) - de sista varianterna av lysrör som finns kvar på marknaden. I praktiken innebär detta att det inte är tillåtet att producera nya lysrör med kvicksilver eller sätta ut nya sådana på marknaden inom EU-länder efter detta datum. Produkter som redan är installerade får fortsatt användas och säljas, vilket inkluderar de lagerförda. Däremot stoppas tillverkning av dessa lysrör.

Dessa typer av lysrör kommer att fasas ut över tid, likt utfasningen av glödlamporna för några år sedan. Kvar på marknaden blir LED-lysrör, ett betydligt mer energieffektivt och miljövänligt alternativ till den äldre typen av belysning som innefattar lysrör.

Minska energiförbrukningen markant

LED-lysrör har fördel i hur mycket ljus de kan producera på en liten mängd el. LED-lysrören är så pass energieffektiva att de kan halvera energiförbrukningen i en lokal i jämförelse med andra lysrör. Vidare kan man - genom att använda smart belysning - sänka energiförbrukningen med ytterligare 20-40 procent, detta visar uppskattningar som Energimyndigheten tagit fram.

Utfasningen har beslutats på EU-nivå vilket grundar sig på två EU-direktiv: Ekodesigndirektivet och RoHS-direktivet. Direktiven handlar om att begränsa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning och sätter minimumkrav på energiprestandan, allt i ett led för ett mer hållbart och energieffektivt EU samt påtryckning för gemensam omställning. Man vill minska användningen av farliga ämnen samtidigt som man sparar el. De nya ekodesignkraven förväntas spara drygt 42 terawattimmar energi och minska kvicksilverutsläppen med 415 kilo årligen i EU.

Kvicksilver är en av de farligaste miljögifterna idag och är problematisk för både människa, djur och natur. En reducering av metallen kommer att, genom utfasning av dessa specifika lysrör, minska utsläppen - vilket är en prioritet som därmed står högt upp på EU:s agenda.

Utfasningen beräknas pågå i fem års tid. Det innebär att det kommer att finnas traditionella lysrör kvar, men att de successivt minskar i antal och att de traditionella lysrören inte kommer att ges som alternativ vid nyinstallation.

Än idag är traditionella lysrör vanligt förekommande i en majoritet av landets fastigheter. Utfasningen påverkar därmed fastighetsägare över hela landet vars lysrör med kvicksilver behöver bytas ut över tid. Det är således av hög vikt att finna och införskaffa LED-lysrör som är godkända enligt den nya EU-standarden för belysning och installera.

Våra rekommenderade produktalternativ

Vi vill hjälpa dig som kund att hitta de bästa alternativen till de utgående lysrören. Det krävs ett byte av lysrör över tid där LED-varianter är kompatibla alternativ.

Vi på Onninen tipsar om dessa:

T5 230V och T5 HF

T8 EM/230V och T8 HF

Räkna ut din energibesparing med LED-lysrör

Vi vill tipsa om SG's TCO kalkylator för att räkna ut er besparing genom byte till LED-lysrör.

Ladda ner TCO Kalkylator >

bild-utfasningsdatum (RoHS)

Saknar du inloggning till webbutiken?
Vill du bli kund hos oss?