27 Solenergi

Varumärke
Produktserie
Kampanj
Miljömärkning
Produktnyheter
Visa utgångna produkter

Låt oss på Onninen bli det självklara valet vid anläggning av solcellssystem. Vi erbjuder heltäckande och smidiga lösningar inom solenergi, solpaneler och solcellssystem. Tillsammans med våra samarbetspartners och Onninen Oy har vi möjlighet att erbjuda dom senaste innovationerna inom solpaneler och solenergi.

Solenergi och solcellsanläggningar

Hos oss hittar du en lösning för alla typer av tak och även för de fall där systemet installeras på marken. Onninen samarbetar med några av dom främsta leverantörerna inom solenergi och solcellssystem och kan därför erbjuda heltäckande lösningar både vad gäller On-Grid och Off-Grid solcellssystem. I webbshoppen hittar du utrustning och solpaneler utformade för svenska förhållanden och som är lämpliga för olika typer av tak.

Solpaneler producerar förnybar, fri och ren energi

Solenergi är den snabbast växande energin i världen och tack vare att solinstrålningen nästan är lika hög som i centrala Europa är förutsättningarna för solenergi bra i Sverige. Solenergisystemet producerar inte ljud, avgaser eller avfall, bara ren och fri energi. Vi erbjuder solpaneler för både företag, hem och fritidshus via On-Grid eller Off-Grid system.

On-Grid solcellssystem

Vikten av förnybar energi är redan påtaglig och i framtiden kommer behovet att öka ytterligare och då är solpaneler med On-Grid teknik ett utmärkt val. Med On-Grid solcellssystem menas nätanslutningsbara system för anslutning till befintligt elnät. I första hand används den el som solcellerna producerar och om den inte räcker till tas den el som behövs från elnätet, överskott av el från anläggningen kan säljas tillbaka och matas ut på elnätet. Solenergisystemet fungerar i princip helt automatiskt. Större system och installationer planeras utifrån behov och objekt, kontakta oss gärna för mer information.

Off-Grid solcellssystem

Ett Off-Grid solcellssystem blir ofta valet för entusiastiska stugägare som spenderar stora delar av vår och sommar på lantstället och då kanske inte har tillgång till elnätsanslutning. Med ett Off-Grid system menas nämligen ett fristående solcellssystem som används tillsammans med batterier när inget elnät finns tillgängligt. Ifall man vill omforma likströmmen till växelström måste systemet förses med en växelriktare på samma sätt som i nätanslutna system. I system som inte är anslutna till elnätet lagras den el som solcellerna producerar i ackumulatorer innan den används såvida inte elproduktion och elförbrukning inträffar samtidigt. Användningen av ett batteridrivet fotovoltaiskt system är vanligt vid instabila förhållanden som stugor, båtar och husbilar.