Information om prisjusteringar den 1:a juli 2023

2023-06-01 14:00
Bäste kund, Vi vill härmed informera dig om att vi per den 1:a juli genomför en prisrevidering mot marknaden.

Det allmänna konjunkturläget är alltjämt svagt och det råder en osäkerhet om vart marknaden är på väg. Givet prisjusteringarna de senaste prisfönsterna har Onninen arbetat dedikerat och framgångsrikt för att motverka ytterligare inprisjusteringar från leverantörer. Våra leverantörer påverkas dock alltjämt av en inflation på höga nivåer, höga energi- och bränslepriser samt en betydande valutaeffekt. Sammantaget har detta genererat i en inprisjustering, som jämfört med de senaste åren, är på en låg nivå. Vi ser vidare stora skillnader i prisaviseringen beroende på produktens påverkan av rådande råvarupriser.

Er säljkontakt kommer med start den 5:e juni (5/6) avisera effekterna av leverantörsprishöjningarna enligt överenskommet format och vi kommer löpande publicera uppdaterad information på www.onninen.se

Med hopp om ett fortsatt gott samarbete 2023.
Tillsammans ger vi framtiden rätt förutsättningar!

Mikael Cederholm
COO, Onninen/Technical Trade