Kunskap är styrka

Priset är skillnaden. Så kanske det är för den vanliga konsumenten, men vid komplicerade projekt är det produktkännedom och leveranssäkerhet som gör skillnad. Och den personliga relationen.

I Högdalen i södra Stockholm pågår just nu ett projekt där en renspumpsanläggning grävs ner 14 meter under marknivå för att nå under en ny tunnelbanesträckning. Huvudentreprenör för projektet är Järfälla VA & Byggentreprenad, JVAB, och arbetet utförs på uppdrag av och i samarbete med Stockholm Vatten. JVAB:s platschef heter Christoffer Rehnström.

–Vi har inga klara projekthandlingar utan projekterar löpande i samarbete med vår uppdragsgivare, säger han.

Projektet är stort och komplicerat och går ut på att bygga en dykarledning för dag- och spillvatten. De grövsta dimensionerna är 900 mm, men i systemet ingår även ledningsrör i dimensionerna 710 och 400 mm samt kopplingar mellan dessa. – Det finns naturligtvis ett flertal leverantörer av den här typen av produkter och den här gången valde vi Onninen som leverantör, säger Christoffer Rehnström.

Och även om priset är en viktig faktor är produktkännedom, leveranssäkerhet och servicenivå också viktiga parametrar vid valet av leverantör.

–Vi har haft en bra relation med Onninen under många år. Deras leveranser är tydliga och kommer på utsatt tid, precis som vi kommit överens om, säger Christoffer Rehnström.

Han säger vidare att Onninen kanske inte alltid har de lägsta priserna, men att det uppvägs av kunskaper om materialet och varan.

–De personer vi har kontakt med på Onninen ger oss bra stöttning. Det märks att de har mycket god produktkännedom, säger han.

Förutom leverans av rörledningar i de olika dimensionerna, säkerställer Onninen även materialflödet till svetsning och gjutning av ledningarna som utförs av en tredje part.

Onninen aktuellt kunskap ar styrka

*Projektet i Högdalen.
Foto: JVAB, Järfälla VA & Byggentreprenad.

Onninen försörjer även JVAB med material till ett infrastrukturprojekt i Lövhamra i Värmdö kommun. Arbetet där går ut på att byta ut en numera underdimensionerad vatten- och avloppsledning mot nya 400-ledningar med tillhörande brunnar utmed en gång- och cykelväg på Ingarö. Leveranserna sker i samarbete med Mark & Infra AB, Miab, som nyligen blev en del av den finska industrikoncernen Kesko där även Onninen ingår.

Kevin Lundvall är säljare på Miab och säger att det inom företaget ryms många kompetenser och att de aldrig säger nej.

–I projektet i Lövhamra kompletterar Miab och Onninen varandra. Tillsammans säkerställer vi materialleveranserna till projektet, säger han.

JVAB:s platschef för projektet i Lövhamra heter Mattias Odelby.
–Vi har använt både Onninen och Miab som leverantörer tidigare. I det här projektet är Onninen huvudleverantör, men han som är projektansvarig har sedan tidigare en upparbetad relation med Kevin på Miab. Prisskillnaden på komponenterna i den här typen av projekt skiljer sig inte nämnvärt mellan olika leverantörer. Då är relationen och det stöd man får av leverantören betydligt viktigare, säger han.

Kontakta oss som jobbar med VA