Kesko Sverige välkomnar Mark & Infra AB

Per den 1 april är MIAB, Mark & Infra, en del av Kesko Sverige och vi välkomnar därför idag våra nya kollegor inom VA. MIAB förvärvades av Kesko Sverige i mars. Företaget grundades 2014 och har sitt huvudkontor i Stockholm. 2018 omsatte företaget 189 MSEK. MIAB är väletablerat i Mälardalen, Stockholm, Västerås och Örebro. MIAB har idag ett 20-tal medarbetare och en kundbas som består av regionala entreprenörer.

Om MIAB och Onninen

Förvärvet är ett led i Onninen/Technical Trades strategi att växa på den svenska infra marknaden.

MIAB vill vara den samarbetspartner som hjälper kunden att välja rätt produkter och tjänster till framtida byggprojekt. MIAB Kunskapsförflyttaren, delar med sig utav sin samlade materialkunskap och tjänster. Med deras goda produktbredd, höga servicenivå och attraktiva kundbas, kompletterar Onninens nuvarande VA-erbjudande på ett utmärkt sätt och gör oss till en än starkare stark aktör på den svenska VA-marknaden. Med den här affären utökar Onninen sitt erbjudande till nuvarande kunder samt ökar attraktionskraften för nya. Onninen blir en starkare aktör på den svenska VA-marknaden och tar genom uppköpet marknadsandelar, blir nummer tre efter Ahlsell och Dahl.

Onninen VA ser verkligen fram emot att verka tillsammans med de nya medarbetarna i en ny och helt klart starkare konstellation på VA-marknaden. MIABs medarbetare uttrycker också sin entusiasm för det nya.

Jag ser fram emot samarbetet och är glad över att MIAB nu blir en del av Kesko Sverige. MIAB kommer att fylla en viktig funktion i Onninens satsning på infrasegmentet och ser Kesko som en stark, långsiktig industriell ägare. Med en sådan ägare kommer MIAB att fortsätta utvecklas på ett sätt som vi önskar. Tillsammans blir vi en aktör att räkna med inom VA, säger Jarmo Hallqvist, vd, MIAB.

Vi önskar alla medarbetare på MIAB varmt välkomna in i Kesko familjen och till Onninen. Vi ser fram emot vårt gemensamma arbete inom VA-marknaden!

Kenneth Sandström
COO, Kesko Technical Trade, Kesko Sverige