Industri- & husgrund - vi gör det enkelt från ritning till leverans

Vi erbjuder bred kunskap inom grundritning av byggnationer för ett lyckat och effektivt bygge. Med vår expertis hjälper vi våra kunder att få rätt produkt till rätt plats. Vi är dedikerade att göra ert projekt så enkelt och effektivt som möjligt.

Som en del av affärsområdet Mark & Infra erbjuder vi kompetens inom industri- och husgrundsbyggnation. Vi hjälper våra kunder med grundritningar av byggnationer för att välja ut rätt produkter och antal som behövs utifrån det specifika projektet och finns tillgängliga för både stora och små entreprenader.

Samtliga områden

A4 grundbilden

Konstruktionsritningar före och efter

Konstruktionsritning industri-och husgrund

Har du ett projekt där vi kan hjälpa till?

Produktområden

Vi mängdar upp hela grunder vilket omfattar allt från materialåtgång baserat på ritningar, teknisk support och rådgivning från specialister till prissättning. Vi hjälper dig från ritning till leverans av grundpaket till hus och industri. Vi erbjuder följande:

Kantelement

De kantelement vi erbjuder tillverkas i många olika utföranden och alternativ som möjliggör en snabb och enkel grundläggning för montage av industri- och garage- och husgrunder. Elementet tillverkas med en yta av betong eller fibercementskiva och en kärna av cellplast. Det skapar en torr konstruktion med hög bärförmåga och låg egenvikt. Elementet monteras på plan schaktbotten där den skarvas ihop med olika tillbehör.

Kantelement tillverkad av armerad lättklinker
Vi erbjuder kantelement i flera olika höjder och längder, elementet utgör både en gjutform, kantbalk och isolering i samma produkt som spar både betong och armering. Elementet lyfts enkelt på plats med ingjutna lyftöglor och läggs ut på upplagsplattor på schaktbotten. Elementet kan skräddarsys efter behov/ritning.

Vatten och Avlopp

Rörsystem för VA, avlopp, kabelskydd, vägtrummor, tryckrör, enskilt avlopp, brunnar, infiltration, dag- och regnvattensystem med mera.
Vi lagerför och säljer systemlösningar för pumpar till industri och kommuner. Flödesteknik för system och processer gällande vatten och avlopp som finns i bland annat kommunala vattendistributionsnät, reningsverk med produkter som kopplingar, pumpstationer, VA-ventiler, dräneringsrännor med mera.

Isolering

EPS (vit cellplast)
EPS skivan läggs på dränerande underlag som till exempel platta på mark. Skivan har låg vikt, fuktsäker och reducerar energiförbrukningen. Produkten finns i flera olika format och tjocklekar.

XPS (färgad cellplast)
XPS skivan läggs som mark- och frostisolering. Skivan tål från låga till höga laster, fuktiga miljöer under lång tid utan att förlora dess isolerade egenskaper. Produkten finns i flera olika format och tjocklek.

PIR (polyuretanisolering)
PIR är en produkt som håller bättre ebrandsäkerhetsegenskaper, är mögelfri och fukttekniskt säker. Skivan är beklädd med ett aluminiumlaminat. Skivans användningsområde är värmeisolering av ytterväggar och tak vid nybygge eller renovering.

Foamglas
Foamglas är ett lätt, stabilt och tåligt isoleringsmaterial som består av miljoner slutna glasceller. Foamglas är en isoleringslösning för vattentäta byggnader, marina miljöer men även för lastbärande ytor som låglutande tak eller under mark samt tankfundament för olja och gas. Allt säkrat med specificering till teknisk service

Potentialutjämning

Potentialutjämningens uppgift är att utjämna spänningar mellan olika delar i en fastighet och ge skydd mot elchock och skydda utrustning, apparater och system från kollaps. För rätt montage, som uppfyller reglerna, skall armeringsstålet/nätet anslutas till huvudjordningsskenan via en kontaktplatta som är ansluten till en galvad 8–10 mm tråd som fästs med 2 klämmor i varje nät eller vid lös armering 1 klämma/m och armeringsrad. Sådant montage måste göras där djurhållning förekommer och vid offentliga byggnader som till exempel skolor, industrier och sjukhus.

Åskledarsystem
En åskskyddsanläggnings uppgift är att skydda en byggnad mot direkt åsknedslag. Detta genom att säkert leda blixten från inslags punkten på utsidan av byggnaden till jord.

Konstruktionsritningar

För att undvika onödiga kostnader ser vi till att era projekt är konstruerade med rätt dimensioner från början för att förtydliga och effektivisera byggandet. Vid beställning av konstruktionsritning behöver vi veta:
Fastighetsbeteckning, kommuntillhörighet, eventuella
markundersökningar eller byggnadslovshandlingar.

Inomhus golvvärme

Vattenburen golvvärme är både ekonomiskt och bekvämt som värmekälla för en fastighet. Värmen sprids underifrån och fördelas jämnt i rummet. Slangen gjuts in i betong eller monteras i spårade skivor/plåtar. Vattnet fördelas i respektive slinga med fördelare som placeras i vattensäkert skåp och shuntas efter utomhustemperatur. Montage där frysrisk gäller skall glykol/sprit blandas in.
Vid order erhålles utläggningsschema.

Fabriksblandad betong

Betong är en blandning av sand, grus, sten samt vatten och bindemedlet cement och som blir en färskvara där det krävs utläggning och vibrering inom 1–2 timmar efter blandningen. Vid beställning blandas betongen till önskat recept och lastas i rotorbil med utbildad chaufför. Urlastning sker på anvisad plats med ränna, minipump, rotpump eller mastpump. Fackman bör anlitas vid gjutning för rätt montage. Den fabrik vi arbetar med är certifierad enligt branschens regler.

Utomhus golvvärme

Snösmältningsprodukter hindrar snö och is att lägga sig på trappor, uppfarter och gångvägar. Den självreglerande värmetråden skyddar mot infrysning. Det finns även självreglerande frostskyddskablar som läggs i till exempel hängrännor eller skyddar rör för sprängning/frysning.

Radonåtgärder

Radon är en osynlig och luktfri ädelgas som genom uppblandning med damm och luft kan hamna i våra lungor och orsaka hälsoproblem. För att skydda sig mot detta är det vanligaste att montera en membranduk/spärr mellan cellplastskivorna eller direkt på schaktbotten. Alternativt rullar man ut en radonslang eller monterar en brunn under grunden. Vi hjälper till genom att rekommendera och sälja olika lösningar för olika objekt. För att mäta radonhalten i inomhusluft används värdet becquerel som inte får överskrida 200 Bq/m3 i nybyggda fastigheter. Fastigheter som uppförs på mark som klassas som riskområde måste byggas radonsäkert/skyddat.
Kolla alltid med kommunen.

Armering

Armering ingår i dom flesta moderna betongkonstruktioner idag. Armeringens uppgifter är att öka betongkonstruktionens hållfasthet på flera olika sätt som drag, tryck och skjuvpåkänningar. Allt för att förhindra sprickbildning och fördela belastningar innan brott.
För att förenkla/anpassa arbetsmoment och frakter finns ett antal olika kvalitéer, dimensioner och storlekar att tillgå. Vi specificerar och levererar även ILF inläggningsfärdig (klippt och bockad) armering.

Thermomur

Thermomur är ett komplett byggsystem för vägg till garage, villor och övriga byggnader. Produkten består av lätta block tillverkade av EPS vit
cellplast som staplas på varandra och fylls med betong. Konstruktionen kan sedan beklädas på in eller utsida med valfritt material. Du erhåller ett tryggt fuktsäkert boende med låga energikostnader. Thermomur finns i flera olika varianter där var och en tillpassas efter energikrav och användningsområde

Läs mer om vårt utbud inom VA
Bli kund hos Onninen
Saknar du inloggning till webbutiken?