Välkommen till Onninen Mark & Infra – VA grossist med produkter för en hållbar infrastruktur

Onninen Mark & Infra har ett brett erbjudande inom VA-, mark- och inframaterial och vår personal har en bred och djup kompetens som skapar stort värde för våra kunder. Vi är ett dedikerat team som inte tvekar inför att ta oss an de allra mest spännande utmaningarna.

Affärsområdet Mark & Infra växer inom Onninen i takt med samhällets behov av utbyggnad och underhåll av landets infrastruktur. För att komplettera vår webbshop och våra innesäljare har vi vårt framgångsrika hubbkoncept med regionala hubbar. Just för tillfället har vi hämtlager och lagerdepåer i Stockholm Täby, Västerås, Örebro, Uppsala och Mölndal med sikte på fler orter. Här hittar du kontaktinformation till respektive ort/hubb.

Vi är en grossist som säljer allt inom mark-, infra-, grund- och VA-produkter och verkar inom bygg- och anläggningsbranschen för stora som små entreprenader. Vi ska vid varje tillfälle tillgodose våra kunders krav i varje enskilt projekt – kund och kvalitet står alltid i fokus.

Vi skapar förtroende genom hög service, flexibilitet och kvalitet i kombination med hög yrkesskicklighet. Våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet.

Industri & husgrund - från ritning till leverans

Vi hjälper gärna våra kunder att mängda upp rätt material genom att specificera vilka produkter som behövs utifrån det specifika projektet.
Läs mer om vad Industri & Husgrund kan erbjuda här.

Hitta din lokala VA grossist

Onninen Mark & Infra Mölndal
Argongatan 6
431 53 Mölndal
[email protected]

Mer information >>

Onninen Mark & Infra Täby
Hantverkarvägen 6
187 66 Täby
[email protected]

Mer information >>

Onninen Mark & Infra Uppsala
Edsbrogatan 5
752 28 Uppsala
[email protected]

Mer information >>

Onninen Mark & Infra Västerås
Lundby Gårdsgata 5
721 34 Västerås
[email protected]

Mer information >>

Onninen Mark & Infra Örebro
Dialoggatan 14
703 74 Örebro
[email protected]

Mer information >>

Onninen Industri & Husgrund
Hantverkarvägen 6
187 66 Täby
[email protected]

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar

Hållbara produkter

Onninen Mark & Infra erbjuder ett kundanpassat sortiment med en otrolig bredd och flexibilitet som tillgodoser våra kunders behov.

Våra produkter skapar de bästa hållbara lösningarna för framtidens infrastruktur. Bland annat för järnvägar, broar, tunnlar, bergrum, markarbeten, ledningsnät och energiproducerande anläggningar. De produkter vi säljer är tillverkade för nordiska förhållanden och erbjuder kvalité och slitstyrka i absolut toppklass. Produkterna är godkända och uppfyller gällande normer och krav på marknaden.

Vi har allt inom vatten och avlopp och kompletta rörsystem inom VA. Hos oss finner du system för dag- och spillvatten, enskilt avlopp, tryckrör, vägtrummor, dränering och brunnar.

Välkommen till Onninen Mark & Infra och något av våra fem hämtlager.

Önskar du inloggning till Onninens webbshop?

Våra produktområden

Vi erbjuder allt inom vatten och avlopp och kompletta rörsystem inom VA. Nedan hittar du några av våra produktområden och kan läsa lite kort om dessa.

Ett tryckrörsystem av rör är korrosionssäkert och rörsystemet kan uppta axiella krafter, vilket gör behovet av förankringar minimalt. Ett rörsystem är uppbyggt av många komponenter, ofta tillverkade av olika företag.

Korrosionssäkra tryckrörsystem

Ett tryckrörsystem av rör är korrosionssäkert och rörsystemet kan uppta axiella krafter, vilket gör behovet av förankringar minimalt. Ett rörsystem är uppbyggt av många komponenter, ofta tillverkade av olika företag, och för att skapa ett väl fungerande system fodras kunskap om såväl rör som rördelar och hur dessa sammanfogas. För en projektör kan det vara svårt att få en överblick över vilka komponenter som finns att tillgå och vilka möjligheter och begränsningar som olika komponentval och fogmetoder ger.

Onninen Mark & Infra erbjuder vårt sortiment för dag- och spillvatten en otrolig bredd och flexibilitet som tillgodoser de flesta behov.

Brett sortiment för dag- och spillvatten

Mark & infra erbjuder vårt sortiment för dag- och spillvatten en otrolig bredd och flexibilitet som tillgodoser de flesta behov. Rörsystemen finns i dimensionerna 110-3000 mm och i kvalificeringarna SN2-SN16. Samtliga produkter har mycket hög kvalité och vi har naturligtvis produkter godkända enligt Nordic Poly Mark. I vårt sortiment för dag- och spillvattensystem ingår även ett av marknadens bredaste sortiment av brunnar.

Onninen Mark & Infra erbjuder marknadens bredaste sortiment för Enskilt Avlopp för såväl permanentboende som sommarboende.

Marknadens bredaste sortiment för enskilt avlopp

Vårt kompletta sortiment rymmer allt från slutna tankar och slamavskiljare till infiltration, markbädd, efterpolering och fosforbrunn. Systemen är utvecklade enligt Naturvårdsverkets normer och uppfyller alla miljö- och hälsokrav för både normal och hög skyddsnivå.

Vi erbjuder dräneringssystem för alla tänkbara behov inom byggnation, väg och jordbruk.

Dräneringssystem inom byggnation, väg och jordbruk

Mark & Infra erbjuder dräneringssystem för alla tänkbara behov inom byggnation, väg och jordbruk. I vårt kompletta sortiment finner du bland annat byggdräneringsrör i dimensionerna 110-600 mm med ringstyvheten SN 8, vilket gör dem till ett av marknadens kraftfullaste system. Dimensionerna 110 och 160 har vi i materialet PE medan de övriga görs i PP.

Vi har ett unikt sortiment av brunnar och betäckningar för olika användningsområden.

Unikt sortiment av brunnar och betäckningar

Mark & Infra har ett unikt sortiment av brunnar och betäckningar för olika användningsområden. I sortimentet finner du bland annat Terana brunnssystem som är utvecklat för ledningssystem med självfall. Systemet kan användas både som nedstigningsbrunn i dim upp till 1000 mm med anslutningar upp till 600 mm samt inspektionsbrunn, dränerings-/dagvattenbrunn/rännstensbrunn och uppsamlingsbrunn.
Mark & Infra erbjuder även pump- och vattenmätarbrunnar. Produkterna är tillverkade av materialen PE, PP och PVC som har mycket bra egenskaper för dessa användningsområden. PP, exempelvis, har hög motståndskraft mot kemiska föreningar, slag, låga och höga temperaturer.

Onninen Mark & Infra har ett unikt sortiment av brunnar och betäckningar för olika användningsområden. Här hittar du hela vårt VA-sortiment.

Geosynteter är ett samlingsnamn på syntetiska material som används för olika ändamål inom geotekniken. Vanligast är geotextiler som används som materialskiljande, filtrerande och/eller armerande lager.

Materialskiljande geotextiler och fiberdukar

Geosynteter är ett samlingsnamn på syntetiska material som används för olika ändamål inom geotekniken. Vanligast är geotextiler som används som materialskiljande, filtrerande och/eller armerande lager. Skall funktionen endast vara materialskiljande används vanligtvis nålfiltade geotextiler (ibland även kallade fiberdukar). Dessa kan ofta också fungera som filtrerande lager. Bättre filterfunktion erhålls dock med flerskiktade dukar. Armerande geotextiler är normalt vävda vilket innebär att de kan ta upp en högre spänning vid lägre deformation. Ett alternativ till geotextiler som jordarmering är s k geonät som har en betydligt större maskstorlek och därigenom inte har någon funktion som materialskiljande lager utan enbart fungerar som armering.

Onninen Mark & Infra har ett brett sortiment av kabelskyddsrör och kabelskydd som skyddar elkablar både i och ovan mark.

Brett sortiment av kabelskyddsrör och kabelskydd

Mark & Infra har ett brett sortiment av kabelskyddsrör och kabelskydd som skyddar elkablar både i och ovan mark. Sortimentet innefattar bland annat elinstallationsrör i form av släta rör i PVC, korrugerade rör i PVC på ring, släta halogenfria rör i PP samt korrugerade halogenfria rör i PP på ring. Våra kabelskyddsrör finns i SRN, SRS, SRP och SRE. Vi erbjuder dessutom kopplingsbrunnar och kabelskydd i olika bredder samt markeringsband. Mark & Infra har även ett sortiment av installationsrör med fördragna kablar.

Onninen Mark & Infra erbjuder väg och välvtrummor för alla tänkbara behov inom byggnation, väg och jordbruk.

Komplett sortiment vägtrummor och valvtrummor

Mark & Infra erbjuder väg och välvtrummor för alla tänkbara behov inom byggnation, väg och jordbruk. I vårt kompletta sortiment finner du det mest kraftfullaste för samtliga system.

Vill du handla hos Onninen? Här kan du bli kund på 5 min!