Lysrör - energieffektivisering i flera led

2022-11-15 11:00
Från och med hösten 2023 verkställs EU-kommissionens förbud mot kvicksilver i lysrör. Kvicksilver är ett av de farligaste miljögifterna och ämnet utgör ett hot mot både miljön och människors hälsa. Förbudet innebär att det inte längre är lagligt att sätta konventionella lysrör på marknaden i EU, och beslutet bidrar på ett avgörande sätt till ett bättre klimat. På grund av att lysrör, s.k. T8- och T5-lysrör samt kompaktlysrör (CLF) är vanligt förekommande i nästintill alla typer av landets fastigheter kommer utfasningen att innebära en hel del utmaningar för fastighetsägare.

Att byta ut gamla lysrörslösningar till LED minskar miljöbelastningen och sparar både tid, el och pengar. Energieffektivisering är idag viktigt för alla – från privatpersoner till stora fastighetsägare. Det skapar en intressant marknad där alla slutkunder har stort kunskapsbehov, nästintill lika stort som installatören kring vilka lösningar som finns att tillgå.

Belysning påverkar oss mycket, allt ifrån vårt välbefinnande och hälsa, till hur vi energieffektiviserar på bästa sätt. Hide-a-lite är ett belysningsvarumärke som idag satsar på att erbjuda högeffektiva lysrörsersättare med lång livslängd och har flera produkter i sortimentet. Belysningsbranschen står inför flera utmaningar när det gäller det snabba utvecklingstempot och det finns behov av en gemensam arena där kunskap kring ny teknik och effektiva lösningar kan delas.

Historiskt sett har Hide-a-lite fokuserat på belysning till privata miljöer. Idag jobbar de med belysning till både privat som offentlig belysning – något som gett perspektiv. Ett viktigt steg mot ett alltmer hållbart samhälle är att kunna utveckla armaturer som inte bara attraherar kunder, utan som är bra för miljön, vår planet – vårt hem. Produkter ska inte bara tillverkas av innovativa och förnybara material – de ska även kunna återbrukas och användas som råmaterial för nya produkter i slutet av deras livslängd, som ett nästa steg mot en ljus och hållbar framtid. Resan har bara börjat.

Bild lager hidealite