Tankar, avskiljare och enskilt avlopp

Varumärke
Produktserie
Miljömärkning
Tillgänglighet
Visa utgångna produkter

Onninen har många produkter för att hantera vatten och avlopp. Hos oss hittar du det mesta som behövs inom VA, såsom slamavskiljare, slutna tankar och mängder av system och produkter för infiltration. Här berättar vi lite om några olika funktionssätt inom VA.

En slamavskiljare fungerar som så att inkommande avloppsvatten leds genom olika fack i en tank där slammet får sjunka till botten. För att inte tanken ska bli full måste slammet tömmas ur. Vattnet som lämnar tanken är vad branschfolk brukar kalla ”grovrensat”. I en sluten tank tas avloppet om hand utan några processer. En sluten tank installeras i regel med ett hög-nivå-larm som låter fastighetsägaren veta att det är dags att tömma.

Infiltration påminner på flera sätt om naturens egen reningsprocess. Det vatten som kvarstår efter att slamavskiljaren separerat slammet leds vattnet ut i en infiltration där man sprider ut avloppsvattnet. Genom syretillförsel reduceras föroreningarna i nästa steg med hjälp av en bakteriekultur. Efter denna biologiska process kan vattnet ledas ut i marken eller avsättas på ett annat lämpligt ställe.