Onninens historia

Onninens historia sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet då Alfred Onninen startade en rörläggarfirma i Åbo. Företaget expanderade snabbt till att bli en grossist som gradvis expanderade och blev rikstäckande i Finland. Samtidigt bildades Svenska Elektricitetsverkens Ekonomiska Förening i Sverige som ligger till grund för Onninens Svenska verksamhet.

Priset på glödlampor

Den svenska delen av Onninen har sina rötter i Svenska Elektricitetsverkens Ekonomiska Förening som elbolagen bildade 1919. En av elbolagens drivkrafter till att gå samman var tillgången på glödlampor. Ute i Europa styrdes prissättningen av en kartell som drev upp priset.

–Vid den tiden kostade en glödlampa en krona, en enorm summa mätt i dagens penningvärde, berättar Kenneth Sandström, COO Onninen.

–Genom att slå sig ihop kunde de svenska elbolagen slå sönder kartellen vilket i sin tur ledde till att nya företag kunde ta upp tillverkningen och priserna blev attraktivare. Vid millennieskiftet samarbetade elbolagen fortfarande i form av en ekonomisk förening (ELEF), men avregleringen av elmarknaden gjorde att det blev allt svårare att verka på marknaden. Elbolagen kom fram till att en försäljning skulle vara den bästa lösningen och fann en perfekt köpare i Onninen.

Allt bredare kunnande

I Finland startade Alfred Onninen en rörläggarfirma hemma i Åbo redan 1913. Under 1920-talet blev företaget även en grosshandel och på 1950-talet ledde Onninens tekniska kunnande till de första kommunala uppdragen. 1963, när företaget fyllde 50 år, var jubilaren en landsomfattande kedja med verksamhet i nio finska städer. I slutet av 1960-talet breddades sortimentet ytterligare och det dröjde inte länge förrän Onninen även var synonymt med ventilationsteknik, elmateriel och produkter för industrin. 1990-talet lade grunden till fortsatt internationell expansion och 1995 klev man in på den Svenska marknaden. 2019 valde Onninen Sverige att avyttra VVS delen för att kunna fokusera på sin kärnverksamhet, Infra och på så sett ännu bättre möta kundernas behov.

Världens mest hållbara handelshus

Från maj 2020 bedrivs Onninen Sverige som ett varumärke inom Kesko AB. Kesko (K Group) är en av Europas största handelskoncerner, med cirka 43 000 anställda i 8 länder. Onninen bilder tillsammans med K-Bygg, K-Rauta och MIAB (Mark och Infra AB) Kesko Sverige som är helägt av Kesko (K Group). Ett av världens mest hållbara företag. (Källa: Dow Jones Sustainability Index 2019.)

Våra kunder är entreprenörer, offentliga organisationer och återförsäljare, som alla drar fördel av vår expertis.

Frågor eller funderingar?
Onninens historia arkivbild
Onninens historia arkivbild
Onninens historia arkivbild
Onninens historia arkivbild