Onninens koncept

Att skapa kundnytta ligger i Onninens DNA. Genom ett digitaliserat och kunddrivet logistikflöde, lång erfarenhet och en hög teknisk kompetens erbjuder Onninen den bästa lösningen för kunden. Lägg till dedikerade säljteam specialiserade inom sitt område som alltid finns där för att möta kundens behov.

Många företag levererar produkter och tjänster, men få kan erbjuda verkligt effektiva kundlösningar. Onninen utvecklar tjänster med syfte att förenkla kundens arbetsdag.

En mötesplats för know-how

–Förvänta dig en mötesplats för know-how, säger Kenneth Sandström, COO Onninen.
Det är kombinationen av kunddriven logistik, lång erfarenhet och hög teknisk kompetens som gör det möjligt för oss att erbjuda den bästa lösningen. Att skapa kundnytta ligger i Onninens DNA. Vi samlar kompetenser inom våra specialområden, och våra kunder får ett dedikerat team som förstår just deras affär. Vår egen affär handlar om att göra livet lättare för kunden.

Digitaliserat flöde

Att Onninen är en mötesplats för know-how skapar värde för kunden på flera sätt.
–Dels utgår vi från verkliga servicebehov när vi utvecklar kringtjänsterna i vårt leveranssystem, förklarar Kenneth Sandström.

–Vi är medvetna om att vi även servar en ny generation som är van vid att kunna handla digitalt. Vårt digitaliserade logistikflöde är ett steg i den riktningen. Dels handlar det om att göra vårt tekniska kunnande tillgängligt, know-how är inte värt något om det inte kommer till användning. Vi för en ständig dialog med våra kunder för att veta vilka behov de har idag och hur de tänker framöver, fortsätter Kenneth Sandström.

En lång och hållbar servicekedja

En annan anledning till att Onninen kan hålla en hög servicegrad är att utvecklingsarbetet fokuserar på en kombination av kundnytta och hållbarhet.
–Som grossister existerar vi inte bara för våra kunders skull, säger Kenneth Sandström.

Våra leverantörer har också tillgång till vårt know-how, inte minst när det gäller hållbarhet. Miljöeffekter som har åstadkommits under årtionden kan inte förändras över en natt, men vi är övertygade om att såväl vårt eget som våra kunders och leverantörers miljöarbete ökar hållbarheten i alla led. Genom att jobba tätt tillsammans och inspireras av varandra kan vi hjälpas åt att ta ansvar för miljön. Att vi betraktar oss som en enda lång servicekedja tjänar vi alla på, både nu och i framtiden.