Bättre liv med elektricitet. Hållbart.

Ensto är ett internationellt familjeföretag, specialiserade inom utveckling, tillverkning och marknadsföring av elektriska system och lösningar för elektrisk distribution både över och under mark! Ensto har försäljningskontor i 16 länder (med huvudkontor i Finland) och har försäljning i över 80 länder.

Luftledningssytem

Lågspänning <1kV

Ensto har utvecklat produkter och lösningar för olika lågspänningsnät (friledning och ALUS) sedan början av 1960-talet. Dessa lösningar är utformade för att uppfylla de lokala förutsättningar och krav som tar hänsyn till stads- landsbygds- skogsområden, befolkningstäthet, klimatförhållanden, tillgängliga investeringar etc. Alla tillbehör har utvecklats och testats i nära samarbete med elnätsbolag.

Mellanspänning 12-52kV

Ensto har utvecklat integrerade produkt och paketlösningar för olika luftledningar från blanklina till belagda ledare (BLX/BLL) och universalkablar. Dessa satser är utformade efter lokala förutsättningar och behov. Alla tillbehör har utvecklats och testats i nära samarbete med elnätsbolag och deras entreprenörer.

Onninen eldistribution ensto dso 1200x630x2

Onninen eldistribution ensto dso 1200x630

Linjemateriel

Se hela Ensto produktsortiment

Kabeltillbehör

Ensto erbjuder ett omfattande sortiment av kabeltillbehör för 0,4-42 kV. Produkterna har utvecklats för att tåla de mest varierande och krävande förhållandena, och deras mekaniska och elektriska egenskaper har testats noggrant. Våra produkter överstiger kraven i internationella och nationella standarder.

Onninen elnätsmaterial ensto dso 1200x630x2

Onninen elnätsmaterial ensto dso 1200x630

Kabeltillbehör

Gatubelysningsskåp

Ensto gatubelysningsskåp för styrning och mätning av gatubelysning. Som standardskåp finns dessa skåp i 3 utföranden och 3 skåpsstorlekar. Kontakta oss om ni önskar något utöver dessa standardskåp så återkommer vi med en specialanpassad lösning.

Saknar du inloggning till webbutiken?