5 snabba om nya gröna avdraget

  1. Täcker 50 procent av kostnaden för material och arbete, men med ett tak på 50 000 kronor per vuxen individ i hushållet. Individerna som nyttjar det måste äga fastigheten som installationen avser, alternativt får det vara en förälders fastighet.

  2. Individen måste ha betalat in tillräckligt med skatt för att kunna nyttja avdraget.

  3. Om personen även har nyttjat ROT/RUT kan detta påverka det gröna avdraget eftersom bägge dessa är avhängiga hur mycket skatt personen betalat in.

  4. Laddboxen måste installeras av samma företag som sålt den för att avdraget ska gälla.

  5. Laddningspunkten ska vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad, och ha minst de uttag eller anslutningsdon som beskrivs i EN 62196-2 (för elfordon av typ 2), EN 62196-3 (för elfordon av typ Combo).