Info om prisjusteringar den 1:a januari 2023

2022-11-29 08:45
Bästa kund, vi vill härmed informera om att vi per den 1:a januari genomför en prisrevidering mot marknaden.

Ukrainakrisen har skapat en stor osäkerhet på marknaden, som till viss del börjat stabiliseras och vi ser inte alls samma höjd på prisaviseringar från leverantörerna som vi gjorde inför förra prisjusteringen den 1/7-2022. Vi påverkas dock alltjämt av en inflation på historiskt höga nivåer, höga energipriser samt höga bränslepriser. Vidare kan vi fortsatt skönja bristsituationer, leveransförseningar från leverantörer och i vissa fall helt brutna försörjningskedjor.

Kesko Sverige kan genom koncernens skalfördelar fortsatt erbjuda en god leveranskvalité- och precision. Ett arbete som är av yttersta prioritet för oss.

Er säljkontakt kommer med start den 1:a december (1/12) avisera er effekterna av leverantörsprishöjningarna enligt överenskommet format.

Mer detaljerad information kommer att erhållas från din säljkontakt hos Onninen och vi kommer löpande publicera uppdaterad information här på www.onninen.se

Med hopp om ett fortsatt gott samarbete 2023.
Tillsammans ger vi framtiden rätt förutsättningar!