Information om prisjusteringar den 1:a januari 2024

2023-12-06 08:45
Bäste kund, Vi vill härmed informera dig om att vi per den 1:a januari genomför en prisrevidering mot marknaden.

Det allmänna konjunkturläget är alltjämt svagt och även om kostnader på bred front rör sig nedåt så påverkas våra leverantörer fortsatt av inflation, valutaeffekter samt höga transportkostnader. Onninen har arbetat dedikerat och framgångsrikt för att minimera prisjusteringar från leverantörer.

Er säljkontakt kommer med start den 7:e december (7/12) avisera er effekterna av leverantörsprishöjningarna enligt överenskommet format och vi kommer löpande publicera uppdaterad information på www.onninen.se

Med hopp om ett fortsatt gott samarbete 2024.
Tillsammans ger vi framtiden rätt förutsättningar.

Mikael Cederholm
COO, Onninen/Technical Trade