Kesko Sverige upphör att köpa in ryska produkter

2022-02-28 07:00
Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har vi på Kesko Sverige beslutat oss för att upphöra att köpa in ryska produkter omedelbart.

Vi har även en dialog med våra leverantörer och uppmanat dem genomlysa vilka produkter som har kopplingar till Ryssland. Vi har idag en relativt liten andel ryska produkter i sortimentet och vi kommer försöka att ersätta dem med andra produkter. Även våra ägare Kesko upphör med alla inköp av ryska produkter samt export till Ryssland, läs mer om det här.

Du som kund är vår viktigaste prioritet och vi jobbar ständigt för att säkra leveranser till dig och hålla samma goda service trots ett oroligt läge i världen.
Vi kommer löpande publicera information om detta här på vår Nyhetssida.

Kontakta oss om du har några frågor.

Vänliga hälsningar,
Endre Espeseth, VD Kesko Sverige.