Information om konflikten i Röda havet

2024-01-22 08:45
Sedan cirka två månader tillbaka har civila fraktfartyg attackerats av i Röda havet och flera stora rederier har valt att gå runt Sydafrika med sin trafik. Suezkanalen är en viktig pulsåder i den globala logistiken och speciellt viktig för containerfrakten.

De störningar som nu uppstår riskerar att leda till längre ledtider, högre fraktkostnader och obalans i flödet för sjöfrakt. Vi kan dock inte se någon påverkan på Keskos leveranssäkerhet till våra kunder. Vi vidtar kontinuerligt åtgärder tillsammans med våra logistikpartners för att minimera påverkan på den import som vi själva ansvarar för. Vi har också varit i kontakt med en majoritet av våra största leverantörer för att säkerställa att de kan upprätthålla en god leveranssäkerhet. Pandemin har bidragit till att det numera finns mera buffert i värdekedjorna och vi har än så länge inga indikationer på att situationen kommer påverka Keskos leveransförmåga till våra kunder. Vi bevakar dock situationen noga och kommer hålla våra kunder informerade.