Laddbox får försäljningsförbud

2023-03-15 10:00
Elsäkerhetsverket har nu fattat beslut i ärendet där laddboxar till elbilar har granskats. Totalt har sex av de vanligaste modellerna på marknaden granskats vilket har lett till ett beslut om försäljningsförbud för Easee Home och Easee Charge.

Anledningen till försäljningsförbuden är enligt Elsäkerhetsverket att det inte finns en jordfelsbrytarlösning och ett DC-skydd som uppfyller kraven i de standarder som utrustningen är deklarerad för. Det finns cirka 100 000 installerade laddboxar av de här modellerna i Sverige.

Vad innebär förbudet?
Easee ska återta laddboxarna (som fått försäljningsförbud) från sina återförsäljare. Beslutet innebär också att Easee är skyldig att åtgärda brister på redan installerade laddboxar.

Vad händer nu?
Onninen inväntar information från Easee gällande hur installerade laddboxar skall hanteras. Laddboxar som inte installerats och är inköpta hos Onninen skall returneras enligt gällande Försäljningsvillkor. För produkter som är i nyskick och ligger i oskadad originalförpackning (samt är inköpta på Onninen) utgår inget returavdrag. Ansökan om retur skickas till: [email protected].

Onninen har under morgonen handelsstoppat produkter från Easee (Easee Home och Easee Charge laddboxar), detta fram till dess att vi har mer information i ärendet.

Vad är nästa steg?
Onninen kommer så snart som möjligt att återkomma med mer information. Vi beklagar verkligen beslutet och dess följder och vill samtidigt poängtera att produkter från Easee har fem års garantitid och att vi kommer göra vårt yttersta för att hanteringen som följer Elsäkerhetsverkets beslut kommer att bli så smidig och enkel som möjligt för våra kunder.

Elbilsladdning är fortsatt en viktig och prioriterad produkt för våra kunder och Onninen har flera andra alternativ lagerlagda på onninen.se

För övriga frågor hänvisar vi till Easee och Elsäkerhetsverket;
https://www.elsakerhetsverket.se/
https://easee.com/se/

FAQ MED SVAR FRÅN EASEE FINNS NEDAN ↓

Frågor och svar om ärendet med Elsäkerhetsverket i Sverige/Partners

Elsäkerhetsverket har framfört en begäran om ett omedelbart förbud mot försäljningen. Det innebär att försäljningen av Easee-laddare tillfälligt upphör i
Sverige.

Vi motsäger oss Elsäkerhetsverkets slutsats och kommer att bekämpa detta med lagliga medel. Vår avsikt är att Easees produkter ska återvända till den svenska marknaden så snart som möjligt.

Detta påverkar inte vår verksamhet i våra övriga verksamhetsländer och det är inte automatiskt att detta kommer att gälla någon annanstans.

Vi arbetar med att överklaga försäljningsförbudet och begära inhibition mot dess omedelbara verkan. Vi håller inte med om Elsäkerhetsverkets beslut – och har lämnat grundliga argument för detta. Vi anser att det inte finns någon teknisk eller juridisk grund för att införa ett sådant förbud. Vi förväntar oss att begäran om inhibition ska behandlas av domstolen inom kort.

Vi ser fram emot överklagandeprocessen, där vi återigen kommer att bevisa varför våra laddare är de säkraste på marknaden. Denna överklagandeprocess kan ta flera månader, men om begäran om inhibition inom kort tid behandlas av domstolen och accepteras, blir det inget försäljningsförbud under tiden.

Vi tillhandahåller ytterligare dokumentation för att bevisa att vår produkt garanterar säkerhet på en nivå som är lika med eller högre än vad som beskrivs i de relevanta standarderna.

Elsäkerhetsverket har inte begärt någon återkallelse av några tidigare installerade Easee-laddare och bedömer därför inte att de är osäkra. Elsäkerhetsverket lyfter i sin rapport fram att det inte finns någon risk för skada på personer eller ägodelar.

Alla våra befintliga kunder kan fortsätta ladda helt säkert. Säkerhet har alltid varit vårt huvudfokus på Easee, och vi skulle aldrig tillåta kunder att ladda med en osäker laddare.

All verksamhet i Norge kommer att fortsätta som vanligt. Beslutet berör endast Sverige och det kommer inga förändringar i verksamheten i Norge. Våra laddare finns tillgängliga och godkända för försäljning som vanligt.

Om du har lager av våra laddare, vänta tills handläggningen av det tillfälliga föreläggandet av försäljningsförbudet är klarlagt. Beroende på utfallet kommer vi att förbereda en process för hantering av inventering i Sverige.

Detta gäller inte i andra länder.

Vi kommer att leverera samma tekniska support och uppdateringar till våra laddare, vår molntjänst och operativsystem på alla våra marknader. Vi kommer att öka antalet av tillgänglig teknisk supportpersonal för att hjälpa och stödja våra kunder så mycket som möjligt.

Vi kommer att fortsätta att underhålla och uppdatera våra produkter och system för att leverera det absolut bästa till alla våra kunder – oavsett var de befinner sig.