Kesko Sverige förvärvar Mark & Infra, ett grossistföretag inom vatten-och avlopp

2020-03-06 07:30

Kesko Sverige förvärvar Mark & Infra i Sverige AB (MIAB). MIAB är ett grossistföretag som är specialiserat på försäljning av produkter inom vatten och avlopp (VA). Kesko Sverige är ägare till Onninen, ledande aktör inom infra-marknaden i Sverige, och vill med förvärvet ytterligare stärka Onninens position på marknaden.

Det här förvärvet är ett led i vår strategi att växa på den svenska inframarknaden. MIAB´s position inom VA, i kombination med produktbredd, hög servicenivå och attraktiv kundbas, kompletterar Onninens nuvarande erbjudande inom VA på ett utmärkt sätt. Med den här affären utökar vi vårt erbjudande till nuvarande kunder samt ökar attraktionskraften för nya”, säger Endre Espeseth, vd, Kesko Sverige.

Mark & Infra i Sverige AB grundades 2014 och har sitt huvudkontor i Stockholm. 2018 omsatte företaget 189 MSEK och hade en EBITA på 17 MSEK. Företaget är väletablerat i Mälardalen i Stockholm, Västerås och Örebro. MIABs kunder består av nationella och mindre regionala entreprenörer. MIAB har idag ett 20-tal medarbetare.

Läs hela pressmeddelandet på mynewsdesk.