Onninen fortsatt ramavtalsleverantör till Sinfra

2020-12-15 10:00

Vi på Onninen är glada över fortsatt förtroende att vara en utvald ramavtalsleverantör till Sinfra, vilket visar att vi lever upp till hårda krav gällande kvalitet och hållbarhet. Vidare ger detta avtal ett stort antal kommuner och myndigheter möjlighet att trygga sin försörjning av VA material.