Onninen Sverige fokuserar på att växa inom infrastruktur

2019-03-12 06:00
Onninen Sverige väljer nu att helt specialisera sig på affärssegmentet infrastruktur. Som ett resultat av den nya strategiska riktningen har man kommit överens om att Solar A/S förvärvar affärsområdet VVS från svenska Onninen.

Onninen Sverige riktar sig idag i första hand mot två kundsegment. Det ena segmentet riktar sig mot entreprenörer och installatörer som är verksamma inom VVS. Det andra affärssegmentet riktar sig till offentliga organisationer, entreprenörer och nätägare inom elnät, belysning och telekom. VVS-affären står för ca 45 % av Onninen Sveriges totala försäljning. Köparen av VVS-segmentet, Solar A/S är idag ett av Europas ledande sourcing- och serviceföretag med verksamhet främst inom el, VVS och ventilationsteknik.

-Svenska Onninen genomgår en transformationsresa för att uppnå en lönsam affär och möta kundernas behov. Ett viktigt steg i den transformationen är att fokusera på det växande segmentet inom infrastruktur, där vi redan nu förstärker vårt erbjudande på produkt- och tjänstesidan. Vi är övertygade om att vi kan utveckla infrastrukturaffären på ett framgångsrikt sätt, säger Endre Espeseth, landschef Building and Technical Trade, Kesko Sverige.

-Solar stärker positionen inom VVS samt klimat och energi på svenska marknaden i och med förvärvet och vi ser att Onninen Sveriges VVS-affärssegment kommer att bidra med en otroligt värdefull kompetens. Vi ser en god framtid för detta segment och ser fram emot att välkomna nya kollegor till Solar. Vårt mål är att generera en långsiktig tillväxt och att skapa långsiktigt värde för våra kunder och aktieägare, säger Anders Koppel, Senior Vice President och Managing Director, Solar Sverige.

Affären innefattar bland annat säljorganisationen och Expressbutiker som kommer att inkluderas i Solars butiksnätverk. Viss personal på koncerngemensamma funktioner kommer även att beröras.

Infrastrukturmarknaden är starkt växande inom flera områden, inte minst inom förnyelsebar energi såsom vindkraft, solenergi och fordonsladdare. Onninen kommer fortsatt att utveckla sina tjänster och serva kunder i hela Sverige via ett flertal kanaler så som projektförsäljning, effektiv logistik från Örebro distributionscenter samt e-handelslösningar.

Transaktionen är föremål för myndighetsgodkännande.

Kesko och K Group bygg- och teknisk handel

K-Rauta, K Bygg & Grund samt Onninen är en del av K Group som är bildat av det finska bolaget Kesko och även inkluderar K-Retailers. K Group är den tredje största detaljhandelskedjan i norra Europa. K Group bygg- och teknisk handel, med cirka 20 000 anställda, har ett omfattande utbud av produkter för såväl proffs som slutkonsument. Försäljningen sker genom ett omfattande butiksnätverk, e-handel och digitala tjänster.