Prisjustering 1 april 2021 p.g.a stigande råvarupriser

2021-03-18 10:00

Till våra kunder

Med anledning av stigande råvarupriser genomför våra kabelleverantörer en prishöjning fr.o.m. 2021-04-01. Detta kommer påverka berörda kundpriser.

Med vänlig hälsning,
Onninen