Prisjustering 1 juli 2021 p.g.a stigande råvarupriser

2021-06-11 06:00
En oro inom branschen gällande stigande råvarupriser råder sedan en tid tillbaka. Detta gäller framförallt plast, koppar och stål.

Många av våra leverantörer har under våren flaggat för prishöjningar och att det kan uppstå en bristsituation.

Med anledning av det rådande omvärldsläget kommer en prisjustering på berört sortiment att ske f r o m den 1 juli 2021.
Vi ber er att se över era projekt och om möjligt lägga era beställningar i god tid.