Information om prisjusteringar den 1:a juli 2022

2022-05-31 09:00
Bästa kund, vi vill härmed informera om att vi per den 1:a juli genomför en prisrevidering mot marknaden.

Er säljkontakt kommer med start den 1:a juni (1/6) avisera er effekterna av leverantörsprishöjningarna enligt överenskommet format.
Mer detaljerad information kommer att erhållas från din säljkontakt hos Onninen och vi kommer löpande publicera uppdaterad information här på www.onninen.se

Med hopp om ett fortsatt gott samarbete 2022.
Tillsammans ger vi framtiden rätt förutsättningar!