Tillfälligt bränsletillägg 1 april

2022-03-28 13:00
Som vi har informerat om tidigare har Rysslands invasion av Ukraina skapat en mer osäker omvärld och det står klart att världsläget kommer att påverka oss inom flera olika områden.

Vi ser en betydande chaufförsbrist i Europa och historiskt höga drivmedelspriser vilka sammantaget bidrar till betydande kostnadsökningar för vår distribution. Mot detta som bakgrund kommer Onninen från den 1/4 att införa ett tillfälligt bränsletillägg på 95kr/leverans. Tillägget faller ut på fakturan som ett ”bränsletillägg”.

Vi gör vårt yttersta för att, genom relevanta branschorganisationer, lyfta fram de utmaningar som åkerinäringen står inför, vilka tyvärr drabbar oss och våra kunder. Vi hoppas att du har förståelse för detta tillfälliga bränsletillägg som helt är sprunget ur den omvärld vi alla måste förhålla oss till.

Har du frågor eller funderingar hänvisar vi dig till din säljkontakt.
Avslutningsvis, var rädd om dig och dina medmänniskor – tillsammans går vi stärkta ur detta!