Laddhybrider tar över - så påverkar det din elfirma

Det säljs allt fler elbilar och därmed växer även laddstolpar och laddboxar i popularitet. Företagen vill ha dem till sina företagsbilar, och privatpersoner vill snabbt och smidigt kunna ladda bilen hemma.

Tuffa skatteregler och allt hårdare krav på bränsledrivna bilar, i kombination med nya avdrag för gröna bilar, har gjort att elbilsmarknaden blomstrar. Trenden uppåt går i ryckiga steg eftersom utvecklingen är avhängig hur spelreglerna förändras. Exempelvis är laddhybrider populära nu, men kommande EU-regler kommer att göra det tufft även för dem till förmån för rena elbilar.

Ett som är klart är i alla fall att elbilar i olika former är här för att stanna. Statistiken visar att både företag och privatpersoner gärna väljer laddhybrider och rena elbilar när de ska köpa ny bil. Eldrivna bilar utgjorde exempelvis en tredjedel av bilköpen bland Installatörsföretagens medlemmar i fjol, och laddbara bilar stod rent generellt för 35 procent av nybilsregistreringarna i Sverige i februari.

Oavsett om dina kunder tittar på laddhybrider eller rena elbilar kan valet komma att påverka dig i förlängningen, eftersom det styr hur kunderna väljer att utveckla sin elanläggning. I takt med att de olika slags elbilarna ökar kommer även laddstolpar och laddboxar att göra det. Så även solcellsanläggningar och system för mikroproduktion av grön el.

Det här påverkar förstås dig eftersom din firma kommer att se fler förfrågningar relaterade till detta framöver. Därför är det viktigt att ni håller er ajour och exempelvis vidareutbildar era installatörer inom dessa områden.

Onninen green three

Onninen electric charger

Onninen electric car

Grön teknik trendar

Från styrande håll försöker man samordna och införa system som liknar varandra för att det ska vara enkelt att hitta de avdrag som finns, och söka dessa. Man trycker på för att premiera grön teknik framför fossila lösningar. Olika styrmedel används, allt från justerade skatter till avdrag. Vid årsskiftet trädde exempelvis ett nytt grönt avdrag i kraft, som bland annat ersätter det tidigare solcellsbidraget. Det gröna avdraget kan dina privatkunder nyttja när de installerar ett nätanslutet solcellssystem, ett system för lagring av egenproducerad energi eller för laddbox till sin nya elbil.

Man kan säga att de får installera laddboxen till halva priset eftersom avdraget täcker både arbete och materialkostnader. Tidigare fick man söka avdraget i efterhand, och det var då inte säkert att det fanns pengar kvar i potten. Nu syns avdraget redan på fakturan.

Många väljer att samtidigt installera solceller för att sänka sin elkostnad över tid. Här är avdraget dock lite mindre, 30 procent istället för 50 procent.

5 snabba om nya gröna avdraget

Informera dina kunder

Att konsumenten har en laddningspunkt är viktigt eftersom laddning via vanliga vägguttag normalt sett anses utgöra en brandfara. Laddboxen ger högre säkerhet. Den nuvarande elanläggningen måste förstås ändå klara av den ökade belastningen. Om kunden har en äldre elanläggning kan denna behöva bytas ut. Kunden kan även behöva högre huvudsäkring. Anläggningen måste vara dimensionerad för höga laster över lång tid.

Det finns dock i dagsläget inga krav på att man ska ha en laddbox. Exempelvis kan husägare, och de som nyttjar laddning upp till 16 ampere, använda ett vanligt vägguttag.

Om kunden vill detta är rekommendationen från Elsäkerhetsverket att en behörig elfirma ser över hela anläggningen och säkerställer att den klarar den högre belastningen över lång tid. Vidare bör man minimera risken för varmgång genom att använda uttag som inte ingår i långa installationskedjor. Överlag avråder dock Elsäkerhetsverket från regelbunden laddning via Schukouttag eftersom det innebär en ökad brandrisk.

Vår webbshop är öppen dygnet runt!