Onninen positionerade när VA-infrastrukturen behöver förnyas i Sverige

2023-09-29 07:00
Onninen var representerade på höstens nätverksträff arrangerad av VA-Fakta, i samarbete med Rörgrossistföreningen, Maskinentreprenörerna och VVS-fabrikanterna, den 26 september i Stockholm.

En åldrande VA-infrastruktur i kombination med klimatförändringar, nya regleringar, digitalisering, urbanisering/avfolkning samt vikten av säkerhet och robusthet är alla drivare som tillsammans understryker behovet av både underhåll och nyinvesteringar framöver. Branschorganisationen Svenskt Vatten presenterade att de bedömer det årliga investeringsbehovet i svensk VA-infrastruktur till att vara 31 miljarder kronor, men att det varje år investeras drygt 10 miljarder för lite.

VA-Fakta arbetar tillsammans med bl.a. Svenskt Vatten, Byggföretagen och företrädare i riksdagen för att kontinuerligt lyfta behovet av VA-investeringar och påverka beslutsfattarna till att minska denna underfinansiering.

Det var en givande träff, säger Erik Nyré, ny försäljningschef för Onninen Mark & Infra, och det är tydligt att behovet av Onninens produkter och tjänster är fortsatt stor. Och jag ser fram emot att vi ska fortsätta ta affärer för att möta detta behov.

Läs mer om vårt utbud inom VA här >

Hitta din lokala VA grossist

Onninen Mark & Infra Mölndal
Argongatan 6
431 53 Mölndal
[email protected]

Mer information >>

Onninen Mark & Infra Täby
Hantverkarvägen 6
187 66 Täby
[email protected]

Mer information >>

Onninen Mark & Infra Uppsala
Edsbrogatan 5
752 28 Uppsala
[email protected]

Mer information >>

Onninen Mark & Infra Västerås
Lundby Gårdsgata 5
721 34 Västerås
[email protected]

Mer information >>

Onninen Mark & Infra Örebro
Dialoggatan 14
703 74 Örebro
[email protected]

Mer information >>

Onninen Industri & Husgrund
Hantverkarvägen 6
187 66 Täby
[email protected]