Optimera din energi med stödtjänsten CheckWatt

Utforska möjligheten att inte bara göra din sol- och batteriinvestering lönsam utan även att bidra till ett mer stabilt elnät i Sverige. Genom samarbete med CheckWatt kan du få ersättning för att din lagrade elektricitet används för att stödja elsystemets stabilitet. Ta del av innovativa produkter och tjänster som ökar din avkastning och ger dig en fördelaktig investering för framtiden.

CheckWatts smarta tjänst levererar hållbar energi i elnäten

Genom att ansluta batterilager till CheckWatts virtuella kraftverk Currently så bidrar det till stabilitet för hela nordens elnät. Stabilare elnät möjliggör installation av mer förnybar energi, bättre resurseffektivitet och lägre elnätskostnader överlag. Som tack och incitament får du som resursägare ekonomisk ersättning. Smart styrning optimerar användningen av ert batteri och ser till att gröna investeringar lönar sig.

Stödtjänster

I dagsläget så får man störst ersättning för nyttjandet av ett batterilager genom att erbjuda effekten till Svenska Kraftnät på stödtjänstmarknaden. CheckWatt utför då frekvensreglering och hjälper elsystemet att hålla en stabil frekvens i utbyte mot ersättning. Denna potentiella inkomst möjliggörs genom deltagandet i Currently.

Lokala flexmarknader

Är man ansluten till Currently så får man också möjligheten att stötta sitt elnät på en lokal nivå. Kapa effekttoppar För dig som betalar effektavgifter så kan
man med hjälp utav ett batteri se till att kapa de högsta effekttopparna och då sänka sina nätavgifter.

Energiprisarbitrage

CheckWatt håller också ett stadigt öga på spotpriserna. Vi både planerar och implementerar laddningsscheman för batteriet var dag efter elprisets dagliga svängningar.

Vi hjälper till att ansluta dig och din kund till CheckWatt

checkwatt-digitalt

A9aeetfb erk5os 754

Få betalt för att hjälpa till att balansera det svenska elnätet

Ta del av en unik möjlighet att tjäna pengar genom att stödja balansen i det svenska elnätet. Genom ett samarbete med CheckWatt kan du få ersättning för att bidra till stabiliteten i elsystemet, med hjälp av den lagrade elektriciteten från dina batterier.

Genom att utnyttja CheckWatts innovativa produkter och tjänster kan du maximera avkastningen på ditt batteri och göra din investering i sol- och batterilösningar ännu mer lönsam.

Att koppla solcellsanläggningar med batterier till balanstjänster innebär kortare
återbetalningstider jämfört med traditionella solcellsanläggningar utan batterier, tack vare de extra intäkterna från balanstjänsterna. På så sätt, utöver att bidra till det allmänna välfärden med ett stabilare elsystem, kan du också dra nytta av en fördelaktig investering för din egen del!

herobanner-elnatcheckwatt-1440x560

Varför investera i ett batterilager?

Batteriägaren
Nytta tillkommer då CheckWatt ständigt analyserar marknaden och ser till att nyttja batteriet till vad som ger högst avkastning åt batte-riägaren genom de många tjänster som Currently har att erbjuda.

Elmarknadsaktören
Genom att erbjuda systemtjänster åt elnätsoperatörer, elhandlare samt balansansvariga som ger mer tillgänglighet till både abonnentens elkonsumtion och produktion, öppnas nya möjligheter både för dig som batteriägare, men också för elmarknadsaktören.

Samhället
Då samhället kan utnyttja det befintliga elnätet på ett mer effektivt sätt möjliggörs att en större andel förnybar elproduktion kan etableras och bidra till både ett stabilt elnät och ett hållbart samhälle tack vare grön energi.

Lås upp din anläggnings fulla potential

Checkwatt tar över styrningen av energisystemet och ser därmed till att det nyttjas på bästa sätt för att batteriägaren ska få högsta möjliga ersättning för sin investe-ring. Genom Currently kommer man åt tjänster som man som privatperson annars inte kunde nyttja och med hjälp utav den smarta styrningen planeras och effektivise-ras allt utan att man som ägare behöver lyfta ett finger.

Vill du komma i kontakt med våra säljare inom förnybart?