Prognos och tillväxt: Därför är vindkraft framtidens energikälla

Åsikterna om vindkraft som en viktig del i Sveriges energiförsörjning går isär. Men de allra flesta håller med om att Sveriges elnät ska kunna leverera efter hela landets behov, och då krävs fler vindkraftparker. Onninen sitter på första parkett i denna utveckling.

Vindkraftparker blir en allt vanligare syn i Sverige. Denna energikälla är förnyelsebar och ett bra komplement till de andra fossilfria alternativ vi har idag, vilka är solenergi och vattenkraft.

-Det är så att det finns riksdagsbeslut på kärnkraften och dess öde framöver, den ska på sikt fasas ut, och det finns inga planer på att bygga ut. Det är den största energikällan vi har idag. Sedan har vi vattenkraft och där finns heller inga planer på att bygga ut. Tillväxten ligger inom vindkraft och det kommer att öka kraftigt, det är givet, säger Jerker Andered, försäljningschef inom elnät hos Onninen.

Vi är högst insatta i utbyggnaden av vindkraftparker landet runt eftersom vi ser denna process fortgå i realtid. Onninen tillhandahåller de produkter som behövs för att bygga elnäten i parkerna samt för att överföra elen till nätbolagen.

-Vi har alla produkter som behövs till det här, inte bara kabel utan även kabeltillbehör, linjemateriel och logistiktjänster. Vi kan leverera hela paketet i ett svep, säger Jerker Andered.

Hittills har Onninen varit delaktiga i byggandet av ett 30-tal stora vindparker sedan denna gren av verksamheten drog igång runt 2009.

Tillväxten för vindkraft pekar spikrakt uppåt

Sverige har ett skriande behov av fler källor som tillför energi till elnätet. Här är vindkraftverk en viktig del. Även regeringen ser detta och har tagit fram en vindkraftsstrategi där man sagt att man vill tredubbla antalet vindkraftverk fram till och med år 2040.

Prognosen från proffsen säger dock att de kommer att ha fördubblats redan inom en kortare period, således redan fram till 2023. Så fler vindkraftverk i det svenska landskapet är med andra ord att vänta.

-Prognosen är att Sverige kommer att bygga anläggningar motsvarande 2 400 megawatt i år, vilket kan jämföras med 2020 då man byggde anläggningar för 1600 megawatt, säger Jerker Andered.

För att få ett mått på vad detta innebär för Sverige ser vi att andelen vindkraft har ökat och stod för 16 procent av totala elproduktionen 2021, vilket innebär en ökning av den förnybara elproduktionen. Och man ser att den kommer att ta en större bit av kakan eftersom tillväxttakten är så hög.

-Man pratar mycket om elbrist i Sverige. I Norrland där vattenkraftverken ligger är det inte så stor förbrukning, förbrukningen finns i storstäderna. Kapacitetsbristen stimulerar tillväxten för vindkraften eftersom vi har ett skriande behov.

För- och nackdelar med vindkraft

Det som stoppar många vindkraftparker är kommunala veton. Här diskuterar regeringen i skrivande stund om man kanske ska slopa kommunernas möjlighet att säga nej.

Varför stoppas då vindkraftparker om de nu är så bra? Åsikterna om vindkraft går isär. På sätt och vis är det en av de bästa källorna vi har till fossilfri el, men snurrorna kan också verka störande på de som bor i närheten av dem. Vindkraftverken tar upp blickfång, och husägare runtom i landet är därför inte alltid positiva till att de placeras i närheten av deras mark. Man oroar sig även över ljudstörningar.

Samtidigt är det ett fossilfritt alternativ som inte tar upp lika mycket yta i anspråk som exempelvis en solcellspark. Vindkraften som energikälla har så pass många fördelar att man inte kan blunda för den.

-Vindkraften har exempelvis inga utsläpp så den är fördelaktig för miljön på det viset, säger Jerker Andered.

Energimyndigheten slår samtidigt fast att Sverige behöver många energikällor utspridda över hela landet för att kapaciteten ska vara tillräcklig och stabiliteten i nätet ska ligga på en godtagbar nivå för alla. Det behöver byggas energikällor på många platser. Då är anläggningar med låg produktionskostnad viktiga, och vindkraften är den elproduktionsteknik som är förenad med lägst kostnader.

-Produktionskostnaden är betydligt lägre än om man bygger vattenkraftverk och kärnkraftverk, säger Jerker Andered.

Både hushållen och landets industrier behöver ett pålitligt elnät. Det ser alla instanser. Därmed ligger en stor del av fokuset på att utöka antalet vindkraftparker och platserna de byggs på, så att Sverige kan trygga sin elförsörjning.

-Det är ju en klar fördel om man kan nyttja naturen för att få fram el, avslutar Jerker Andered, försäljningschef Onninen Elnät.

Kontakta Onninen om du vill veta mer om våra projekt inom elnät och vindkraft.