Batterisystem och energilagring

Solcellsbatterier växer på marknaden och är en bra lösning för effektiv batterilagring för en hållbar framtid. Att lagra energi från solpaneler är ett smart sätt att optimera användningen av den oförbrukade el som produceras genom din solcellsanläggning. Optimera energiflödet för den privata fastigheten, ett företag eller skapa en mer hållbar energihantering för en bostadsrättsförening.

Energilagring för solcellsanläggningar

Energilagringssystem tillverkas på beställning för att passa specifika behov och projekt. Vår portfölj är skräddarsydd och anpassningsbar för varje unikt projekt och kund. Vi erbjuder ett brett utbud av möjligheter inom vår produktportfölj, inklusive anpassade växelriktare som är skräddarsydda för olika användningsområden och syften, såsom arbitrage, peak-shaving, on-grid, off-grid och stöd till allmänna nätet. Oavsett om det är för sjukhus, lantbruk eller stadsdelar med begränsad yta, är våra system utformade för att möta dina och kundens specifika behov. Du kan börja med en modul och sedan enkelt skala upp allt eftersom energianvändningen utvecklas och förändras.

Läs mer om våra tre produktportföljer:

Optimera dina batterilösningar för en enkel installation och nöjda kunder

Vilken batterikapacitet krävs för anläggningen?

Storleken på det solcellsbatteri du behöver bestäms av både solpanelernas kapacitet i kilowatt (kW) per dygn och kundens dagliga elförbrukning. Dimensionera batteriet så att dess lagringskapacitet i kilowattimmar (kWh) motsvarar solcellsanläggningens uteffekt i W/kW. För att en solcellsanläggning ska kunna lagra energi effektivt, måste den producera mer el än vad som förbrukas av hushållet vid en given tidpunkt. Överskottet kan sedan lagras i batterier för senare användning när solcellerna inte producerar tillräckligt med el.

Priset på batterier varierar beroende på kapacitet, teknologi och varumärke. Vi har den perfekta batterilösningen för dig. Kontakta oss för en skräddarsydd offert genom att maila [email protected] så återkommer någon av våra solelsspecialister.

Några utvalda batterier

Våra batterier är effektiva, hållbara och pålitliga.

Optimera din energi med stödtjänster

Energilagring är en växande marknad och genom integrering av energilagring i en fastighet så möjliggörs optimeringen av fastighetens energibehov, samtidigt som man främjar både ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling. 

Onninen samarbetar med stödtjänsten CheckWatt. Hjälp dina kunder att bidra till ett mer stabilt elnät i Sverige och gör deras sol- och batteriinvestering lönsam. Genom CheckWatt kan kunden få ersättning för att sin lagrade el används för att stödja elsystemets stabilitet. Läs mer om CheckWatt.

Hur kan man lagra energi genom solpaneler?

Ett solcellsbatteri kan kopplas till dina solceller för att lagra den överskottsel som din solenergianläggning producerar. Solelen som inte används direkt i fastigheten lagras i batteriet för att sedan kunna användas under natten eller nästa dag. Man kan koppla sitt solcellsbatteri till sin solcellanläggning på två olika sätt:

  • Koppling på likströmssidan (DC): Detta sätt minimerar energiförluster då det krävs färre omvandlingar av strömtyperna. Denna metod kräver en hybridväxelriktare.

  • Koppling på växelströmssidan (AC): Detta sätt kan medföra högre energiförluster, men kan vara det enda alternativet om integration med befintlig växelriktare inte är möjlig. Batteriet ansluts till AC-sidan och kräver en inbyggd laddregulator och en egen växelriktare i batteriet.