Solceller för BRFer: Framtidens smarta investering

Valet att montera solpaneler är inte bara en investering för framtiden, utan det är också ett steg för att bli en mer hållbar aktör i samhället, för era medlemmar och för vår gemensamma miljö. Dessutom är det en lönsam investering på sikt. Om din bostadsrättsförening har tillgång till takyta är det dags att överväga en grön energilösning.

Investera i framtiden med solceller för din bostadsrättsförening

Det blir mer och mer vanligt att investera i solpaneler och allt fler BRF:er väljer att investera i solenergi för att minska energikostnaderna och miljöpåverkan för sina medlemmar. Vi på Onninen erbjuder produkter inom förnybar energi såsom solpaneler, batterier, laddstolpar och mycket mer till våra kunder. Med vår expertis kan vi hjälpa er bostadsrättförening att hitta rätt produkt utefter ert behov.

Prova solpaneler på ditt tak, se uppskattat pris och avbetalningstiden!

Vad krävs för en installation av solpaneler för en BRF?

Som bostadsrättsförening kan ni installera solceller efter att föreningens styrelse godkänt detta eller genom ett beslut från stämman. Det kan krävas bygglov beroende på om er förening exempelvis planerar att placera solpaneler som inte följer byggnadens form eller om huset är K-märkt. För att veta vad som gäller för just er byggnad rekommenderar vi att ni kontakta er kommun för att veta säkert att installationen kan genomföras och på rätt sätt. Det är även viktigt att ta kontakt med elnätsbolaget innan påbörjad installation och montering.

Bra att tänka på vid installation av solpaneler

Det är viktigt att ha med olika faktorer inför en installation av solpaneler, såsom solläge, elanvändningen i fastigheten och takets skick. Här nedan kan du läsa mer om vad ni bör ha i åtanke inför er installation:

  • Solläget: Ta hänsyn till takets väderstreck och exponering av solljus. Finns det exempelvis närliggande fastigheter eller skog som kan skymma ljusinsläpp på takets solpaneler?

  • Storlek på tak: Hur stor är den takyta där ni vill placera solpanelerna? Det antal solpaneler som får plats på den faktiska användbara takytan avgör uteffekten av den el som kan produceras och därmed den besparing på elkostnader som görs samt återbetalningstid från investering.

  • Takets skick: Se över skicket på taket innan solpaneler monteras. En eventuell takrenovering kan vara nödvändig att genomföra innan installation av solpaneler sker, eftersom de har en livslängd på ca 20–30 år.

  • Tidigare och nuvarande elanvändning: Desto högre förbrukning av el, desto mer besparing kan en solpanelsinvestering förväntas ge.

Vill du komma i kontakt med våra säljare inom förnybart?

Solpaneler för alla: Minska elkostnaderna och skapa en hållbar energiförsörjning

Användandet av den investerade solenergin bör kunna utnyttjas och minska elkostnaderna för samtliga medlemmar och föreningen i stort. På sikt blir det lönsamt med en investering av solpaneler eftersom det minskar behovet av en extern energileverantör, vilket ger en positiv effekt för varje hushåll i föreningen. Inte minst kan det bli en mer tillförlitlig och stabil försörjning av energi där överskottsenergi kan säljas vidare till elnätet.

Fördelar med solpaneler för BRF:er

  • Lägre elkostnader: Genom att ha åtkomst till egenproducerad el, minskar ni era elkostnader och ni skapar stora förutsättningar till att bli en mer ekonomiskt hållbar förening.

  • Höj BRF:ens attraktionsnivå: Investering i solenergi skapar en känsla av en modern och miljövänlig profil vilket inte bara lockar nya medlemmar utan även höjer värdet på fastigheten.

  • Intäkt genom frekvensbalansering: Genom att komplettera er solenergianläggning med att installera batterier i fastigheten, kan föreningen vara en del av marknaden för att frekvensreglera det svenska elnätet samt få en bra intäkt för detta.

Sammanfattningsvis kan solenergi vara en lönsam och miljövänlig lösning för bostadsrättsföreningar. Genom att minska energikostnaderna, generera intäkter och minska miljöpåverkan kan solenergi bidra till att förbättra både den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten för er BRF.

Vill du inhandla solpaneler? Bli kund hos oss här >

Brett utbud inom solenergi - vi har produkterna!