Laddbox för elbil - vilken ska man välja?

Vad efterfrågar kunder och installatörer som ska köpa laddbox 2022? Vilka tillbehör behövs och vilka funktioner har vi att vänta i framtiden? Vi går igenom produktutbud, möjligheterna och förutsättningarna för att installera laddbox för elbil.

Intresset för elbilar och laddboxar ökar explosionsartat, och det märks inte främst på hur många elbilar som dykt upp på marknaden de sista åren samt den stora efterfrågan på både hemma och publika laddstationer.

För säker elbilsladdning rekommenderas du alltid att använda en laddbox. Är du, eller din kund, en av ägarna till en elbil är önskan förstås att kunna ladda den smidigt. Bäst är det då om du har tillgång till en laddbox där du befinner dig stora delar av dygnet, vilket vanligen är i hemmet eller på arbetsplatsen.
Se hela vårt sortiment inom Elbilsladdning.

Vilken typ av laddbox är du intresserad av?

Vi hjälper dig hitta rätt produkter inom elbilsladdning

Vilken laddbox ska man välja för en säker elbilsladdning?

Bor du i villa är en laddbox i garaget eller en laddstolpe på parkeringen ett utmärkt alternativ eftersom du då kan ladda nattetid. Även en bostadsrättsförening kan installera laddboxar, och då göra en stor installation som täcker flera - eller alla - parkeringsplatser. Vidare har många företag börjat erbjuda laddboxar till sina anställda och kunder. Då kan personalen ladda elbilen medan de jobbar.

Du hittar numera även publika laddstolpar ute hos många företag. Exempelvis finns det matvarubutiker som låter dig ladda bilen gratis medan du är inne och handlar.

Eftersom bostadsrättsföreningar, företag och privatpersoner kan söka bidrag för laddbox till elbil för att få ner kostnaden, så bidrar det positivt till det växande intresset. Det gör att allt fler tittar på att installera en laddstolpe eller laddbox - men också att det dyker upp allt fler modeller på marknaden och att tekniken och funktionerna utvecklas.

-Vi ser framför allt att användarna vill ha bättre och bättre kontroll och styrning. Man vill ha appstyrning och funktioner för att se förbrukning, felmeddelanden och annan data. Du vill ha boxen uppkopplad och informationen tillgänglig i din mobil, säger Mattias Lawin, försäljningschef hos Onninen.

Vill du bli kund hos oss?
Se hela vårt sortiment av laddboxar

Att tänka på vid val av laddbox - kundens behov och trender

Onninen har laddlösningar för alla slags behov. Men vilken ska du välja eller tipsa kunden om i just deras specifika fall?

Letar du efter en laddlösning för elbilar finns det olika typer som passar beroende på om det är en husägare, en bostadsrättsförening eller ett företag som låter installera den. Vidare beror valet på förutsättningarna i fastigheten, samt vilka behov kunden har.

Exempelvis finns det kunder som redan har en laddkabel och därmed behöver en box med uttag, medan andra vill ha en fast monterad kabel i boxen. Det finns kunder som kommer att behöva säkra upp för att få ut den effekt de vill ha i sin anläggning, och kunder som redan har en tillräcklig huvudsäkring.

-Valet av laddbox beror också i mångt och mycket på hur fort kunden vill kunna ladda. Vill kunden kunna ladda sin servicebil hemma ganska snabbt på dagen, eller ska de bara ladda nattetid? Är det en arbetsplats med många laddboxar som ska samsas om tillgänglig effekt samtidigt på dagen, eller bara ett fåtal platser, säger Jonas Enlund, produktchef hos Onninen.

Eftersom det finns så många tillverkare och modeller på marknaden kan man vid första anblick känna sig överväldigad. Likväl som det kan vara svårt för installatören att få en överblick när denna förväntas presentera olika laddbox-alternativ som lämpar sig för kunders specifika behov. Valet beror dels på hur laddboxen ska användas, men är också beroende av hur många elbilar som ska kunna ladda samtidigt.

Hur snabbt går det att ladda en elbil?

När det kommer till hur snabbt kunden kommer att kunna ladda finns det tabeller att utgå ifrån, men i snitt kan man säga att en elbil laddas fullt på drygt 5 timmar i en 11 kW-laddbox, och att samma uppladdning i ett vanligt Schuko-uttag skulle ha tagit 20-25 timmar. De minsta effekterna på laddboxar är i skrivande stund 3,7 kW och då är snittiden för full laddning drygt 13-14 timmar.

Det finns också de som har två elbilar hemma och därmed är intresserade av laddboxar med dubbla uttag. Handlar det om en bostadsrättsförening eller ett företag innebär en laddbox med dubbla uttag att det blir hälften så många laddstolpar att montera och betydligt mindre kabeldragning.

-Man får helt enkelt anpassa installationen och valet av laddbox efter vem som är kund, säger Jonas Enlund och ger exempel:

-Har kunden redan stolpar monterade för värmare till bilarna så kan man ofta nyttja dessa för laddboxen, och de slipper då en hel del grävjobb och kabeldragning. Sedan finns det andra frågor man ställer sig. Vad finns det för tillgänglig effekt? Hur gammal är elanläggningen? Hur fort vill kunden kunna ladda? Vill de lägga ut debitering och fakturering på ett tredjepartsföretag eller vill man sköta detta själva?

Design, funktion och tillbehör

De olika laddboxarna skiljer sig också åt när det kommer till materialval, konstruktion, tillbehör och funktionalitet. Vissa säljs med fast monterad kabel, andra med uttag för befintlig kabel. Vissa har inbyggd jordfelsbrytare - vilket är bra om kunden saknar sådan - andra kräver inköp och installation av separat jordfelsbrytare i elskåpet.

Hos en del tillverkare kan du byta skal på laddboxen och därmed anpassa färgen efter kulören på huset. Andra tillverkare fokuserar mer på att erbjuda en designbox som sticker ut från mängden. Här är det delvis tycke och smak som styr. Men handlar det om en företagsparkering eller en bostadsrättsförening vill man ofta ha en mer robust laddbox som tål slitage, så då blir designvalet delvis också en fråga om IK-klassning (vandalklassificering) och materialval.

Trendspaning elbilsladdning: Smarta laddlösningar nu och i framtiden

Är det en bostadsrättsförening eller ett företag som ska installera laddstolpar brukar fokuset hamna på sådant som betalmetoder, uppkoppling mot affärssystem och andra faktorer som härrör till molntjänsten - när det är tal om att välja box. Exempelvis är det viktigt att kunna koppla individuella kostnader till specifika laddboxar, och att kunna ta betalt (om så önskas) på moderna vis.

En bostadsrättsförening vill till exempel ibland kunna inkludera kostnaden på hyresavin till respektive boende, medan ett företag kanske vill kunna ta betalt med Swish, betalkort och andra lösningar. QR-koder och RFID-taggar för smidig laddning vid gästparkeringen är också intressant hos många företag. Vissa vill till och med kunna öppna sina laddstolpar för fri parkering vissa tider på dygnet. Det mesta lösningar går att genomföra med dagens teknik.

Utöver mjukvaran så vill vanligen både företag och bostadsrättsföreningar installera laddstolpar med två uttag och en robust konstruktion. Det är fördelaktigt att välja modeller med två uttag eftersom man då får ner material- och installationskostnaden. Det blir hälften så många laddboxar på parkeringen och därmed mindre grävjobb, en mindre mängd installationsmaterial, färre laddboxar som ska köpas in och mindre jobb med återställning.

Är det istället en villaägare som tittar på att installera laddbox är två uttag bara relevant om det finns två elbilar, eller om man planerar för en andra elbil i framtiden. Där är det mer intressant att diskutera uppkopplingsmöjligheter - gärna både över wifi och mobilnätet - och lastbalansering.

-Lastbalanserare är givet när det handlar om företag och bostadsrättsföreningar eftersom de har flera laddboxar som ska kunna fördela effekten. Men i och med att allt fler av villorna har stora elförbrukare hemma blir lastbalanseringen viktig även där. Man köper spabad, infravärmare till uterummet, värmer upp garaget, sätter in värme i förrådet med mera. Belastningen på husen blir större. Så behovet av lastbalansering har ökat, för att man ska slippa byta säkringar hela tiden, säger Mattias Lawin.

Det finns modeller med trådlös lastbalansering, och modeller med trådad sådan. Som installatör är det viktigt att känna till båda alternativen så att man inför en offert kan ta höjd för vad som blir bäst i kundens fall.

-Det finns olika typer av lastbalanserare, exempelvis dynamiska som ligger och känner av hela tiden, eller sådana där man sätter en lastbegränsning. Vissa lastbalanserare kräver att elektrikern kopplar strömkännare över kablarna som mäter hur mycket ström som passerar igenom. Det finns även trådlösa modeller med en equalizer där du bara klickar i en sladd. Det är tillverkarspecifikt. Beroende på vilken laddbox man väljer finns olika tillgängliga lösningar, säger Mattias Lawin.

Många väljer även laddbox på utseende. Man vill kanske kunna kulöranpassa så att kulören på skalet är samma som den på huset.

Slutligen är app något som efterfrågas. Nästan alla laddboxar är numera uppkopplade. Det innebär att användaren kan följa sin förbrukning i appen, göra inställningar och även styra tillgänglig effekt över dygnets timmar.

-Här tror vi mycket på att man framöver kommer att kunna ladda när elen är som billigast, att laddboxen själv kan känna av det och att man har satt en begränsning som styr när laddningen får ske. Elpriserna ligger idag högt och många väljer timpris för att kunna anpassa sin elanvändning, säger Jonas Enlund, produktchef hos Onninen.

Han tror även att det kommer att bli allt mer vanligt att man kan koppla ihop solceller, energilagring via batteri och laddboxen på ett smart sätt, där laddboxen känner av när det finns tillräckligt med energi för att ladda och ändå ha över till övrig förbrukning, eller att den till exempel bara laddar på natten.

Vår webbshop är öppen dygnet runt!